_____________________ LOH OPTIKMASCHINEN AG WETZLAR _____________________


Informacje o dostawcy maszyn do obróbki soczewek okularowych.
Postęp techniczny w produkcji optyki oftalmicznej to oprócz nowych wyrobów, również nowe technologie i dostosowane do nich maszyny i urządzenia. Jedną z najpoważniejszych firm zajmujących się tymi zagadnieniami jest LOH Optikmaschinen AG Wetzlar.
Miejscowość Wetzlar leżąca w Hesji, będącej krajem Republiki Federalnej Niemiec, ma tradycje optyczne zaczynające się już od 1849 roku, kiedy C. Kellner otworzył tam swój Instytut Optyczny. W kolejnych latach instytut za sprawą E. Leitza przekształcił się w "Optisches Institut Ernst Leiz", a w Wetzlar powstawały kolejne spółki optyczne zajmujące się produkcją sprzętu optycznego. Dla dalszego rozwoju wyłonili się poddostawcy specjalizujący się w różnych obszarach produkcji. Jedną z takich firm założył w 1922 roku Wilhelm Loh nazywając ją LOH Optikmaschinen AG. W. Loh zaangażowany był poprzednio w projektowanie i utrzymywanie maszyn szlifierskich i polerskich w firmie Leitz, w związku z czym rozpoczął produkcję od specjalnych łożysk i wrzecion centrujących. Stopniowo poszerzając program i wnikając w procesy technologiczne firma zaangażowała się w technologię optyki okularowej i projektowanie oraz produkcję kompletnych linii produkcyjnych wraz z narzędziami, materiałami, a także koniecznym know-how.
Rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne maszyny, ale i konkurencja - spowodowały rozwój zakładu, co dzięki zdobywanej sławie oraz zaangażowaniu załogi doprowadziło do dalszych sukcesów i uzyskania wiodącej pozycji w zakresie procesów obróbczych na światowym poziomie. Dla zapewnienia kompleksowości dostaw uruchomiono w 1978 roku LOH Optikservice, który zajmował się dostawą wszelkich materiałów produkcyjnych. Natomiast w wielu krajach europejskich, amerykańskich i azjatyckich tworzono firmy dystrybucyjne przyczyniające się do rozszerzania rynków zbytu. JZO, jeszcze jako przedsiębiorstwo państwowe, pierwsze kontakty personalne nawiązało z firmą LOH pod koniec lat siedemdziesiątych, ale faktyczna współpraca rozpoczęła się dopiero w latach 1985 -1986, gdy zakupiono nowoczesną linię maszyn do obróbki seryjnej soczewek sferycznych. Wszystkie maszyny wyposażone były w automatyczne podajniki soczewek, chłodziwa i poleru oraz w bezklejowe mocowanie soczewek w czasie obróbki. Kolejnym krokiem był zakup na przełomie lat 80-tych i 90-tych nowoczesnych maszyn do obróbki soczewek astygmatycznych z torą wewnętrzną z wykorzystaniem mocowania próżniowego soczewek oraz sterowania komputerowego. Dalsze lata owocowały nowymi zakupami maszyn do obróbki soczewek recepturowych, przy czym zawsze były to maszyny o najnowszych konstrukcjach.
O dobrej współpracy między naszymi firmami może świadczyć fakt uczestnictwa naszej delegacji na jubileuszu 75 - lecia zakładów LOH w 1997 roku. Osobą, która bezpośrednio odpowiada za kontakty z naszą firmą jest Pan Kurt Mandler.