Gotowe okulary zagrażają zdrowiu!

Od wielu lat informujemy na temat szkodliwości codziennego użytkowania gotowych okularów korekcyjnych kupionych w punktach pozaoptycznych.

Wszystkie nasze inicjatywy w tym zakresie mają na celu uświadomienie użytkownikom okularów, że prawidłową korekcję wzroku gwarantują tylko okulary wykonane u optyka.

Jedną z form działań profilaktyczno – edukacyjnych był plakat, który przekazaliśmy zakładom optycznym i poradniom okulistycznym na terenie całej Polski, do umieszczenia w miejscach widocznych dla użytkowników okularów.

Akcje informacyjne prowadzimy w mediach – telewizji, radiu i internecie.