Kogo wspieramy

Jako firma oferująca soczewki okularowe środki na działania pozabiznesowe (sponsoring i marketing społeczny) zasadniczo przekazujemy na inicjatywy związane z branżą oftalmiczną oraz na promocję prawidłowej korekcji wzroku.

Jako „Partner optyka” oraz „Promotor ochrony i korekcji wzroku” wspieramy różne działania środowiska oftalmicznego (konferencje, sympozja, zjazdy, inicjatywy kulturalne i sportowe). W ramach profilaktyki zdrowia wiodącym naszym działaniem jest program profilaktyki i korekcji wzroku „Ratujmy Wzrok Dzieciom”, w trakcie którego od 2003 r. przekazaliśmy za darmo łącznie kilka tysięcy szkieł do korekcji wzroku. Program ma na celu skrócenie drogi od diagnozy okulistycznej do korekcji wzroku.