RATUJMY WZROK DZIECIOM!

Program profilaktyki i korekcji wzroku „Ratujmy Wzrok Dzieciom” ma na celu krzewienie profilaktyki w zakresie widzenia oraz zapewnienie dzieciom prawidłowej korekcji wzroku. To niepowtarzalny program, bo gwarantuje kompleksową pomoc – od diagnozy okulistycznej, po zaopatrzenie dzieci w najlepszej jakości okulary.

Objęci są nim uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów. Grupy wiekowe wybrano dlatego, że w klasie pierwszej szkoły podstawowej można zdiagnozować wszystkie dzieci, także te, które nie chodziły wcześniej do przedszkola. Badania w gimnazjum ponawia się, ponieważ niektóre wady wzroku mają charakter postępujący.

Jego inicjatorem jest JZO, producent soczewek okularowych, który organizuje go wraz z samorządami miast: Jelenia Góra, Kowary, Zgierz oraz gminami powiatu jeleniogórskiego i Rotary Club z Jeleniej Góry. Parterami programu są optycy okularowi. Jest on realizowany od 2003 r., jako kontynuacja akcji „JZO Dzieciom” (z 2002 r.).

Coroczne badania (prowadzone od 2003 r.) dają bezprecedensową wiedzę na temat rodzaju wad wzroku i schorzeń oczu u dzieci, a co najważniejsze, pozwalają zapobiegać pogłębieniu niezdiagnozowanych wcześniej wad wzroku i chorób oczu. Program to też niejednokrotnie pierwsza forma kontaktu dzieci z lekarzem okulistą i optykiem, dzięki czemu można nie tylko zobrazować skalę problemu, ale także zdefiniować powiązania między występowaniem określonych wad wzroku a różnymi czynnikami ryzyka występującymi w wieku szkolnym.

Zadaniem wiodącym w programie „Ratujmy Wzrok Dzieciom” jest uświadamianie rodzicom, dzieciom, nauczycielom, że wady wzroku trzeba koniecznie korygować! Brak prawidłowej korekcji wzroku może powodować trudności w nauce. Dzieci często nie zgłaszają problemów z widzeniem, ponieważ wada wzroku może być kompensowana pracą drugiego oka lub zwiększonym wysiłkiem mózgu. Jednak długotrwała kompensacja może prowadzić do nieodwracalnych zmian w organizmie, a dodatkowy, niefizjologiczny wysiłek odbija się niekorzystnie na koncentracji i wywołuje często dolegliwości neurologiczne.

Organizatorzy programu propagują ideę dobrego widzenia oraz uświadamiają opiekunom i dzieciom, jak ważne jest prawidłowe korygowanie wad wzroku. Działania te mają na celu upowszechnienie regularnych wizyt kontrolnych u lekarza okulisty oraz zwracanie uwagi na przyczyny mogące wpłynąć na rozwój wad wzroku. Regularna kontrola wzroku nie tylko pozwala na diagnostykę i korekcję typowych wad wzroku, ale umożliwia także wykrycie w odpowiednim momencie schorzeń, które mogą przekształcić się w poważny problem (zaćma, jaskra, choroby siatkówki).
Program ma wsparcie medialne. Idea dobrego widzenia promowana jest w mediach regionalnych, w prasie branżowej oraz na stronach internetowych.

rwd_jzo

Od roku 2003:

 • przebadano prawie 40 tysięcy uczniów,
 • wystawiono niemal 5 tysiące recept.

„Ratujmy Wzrok Dzieciom” w Jeleniej Górze


 

jelenia góra logo_jzo_53 rotary

W Jeleniej Górze organizatorami programu są:
JZO S.A., Miasto Jelenia Góra, Rotary Club – Jelenia Góra

PARTNERAMI PROGRAMU SĄ JELENIOGÓRSCY OPTYCY

Od roku 2003 Miasto Jelenia Góra, JZO S.A. i Rotary Club z Jeleniej Góry wspólnie z jeleniogórskimi optykami organizują wyjątkowy w skali kraju program profilaktyki i korekcji wzroku „Ratujmy Wzrok Dzieciom”.

Programem objęte są głównie dwie grupy: uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów. W 2011 roku Organizatorzy podpisali DEKLARACJE WSPÓŁPRACY do 31 grudnia 2015 r.
W pierwszym etapie programu na terenie placówek oświatowych prowadzone są przez lekarzy okulistów badania wzroku – które w całości finansuje Miasto Jelenia Góra (w ramach programu profilaktyki chorób wzroku u dzieci). Realizator badań jest zawsze wyłaniany w drodze konkursu ofert. Po badaniach okulistycznych każde dziecko z wadą wzroku otrzymuje receptę.
W drugim etapie rodzice zgłaszają się z dziećmi, potrzebującymi korekcji okularowej, do dowolnie wybranego zakładu optycznego na terenie Jeleniej Góry, gdzie bezpłatnie dostają od JZO sp. z o. o. lekkie i bezpieczne w użytkowaniu plastikowe soczewki okularowe uszlachetnione powłoką antyrefleksyjną. Dodatkowo, dzieciom w najtrudniejszej sytuacji, jeleniogórski Rotary Club, na podstawie pisma ze szkoły potwierdzającego sytuację dziecka, refunduje oprawy, darmowa jest także dla nich usługa montażu soczewek do opraw, wykonywana przez optyków.
W latach 2007 – 2008 pilotażowo do programu przyjęto oprócz dzieci szkolnych (pierwsza klasa szkoły podstawowej i gimnazjów) także dzieci przedszkolne.

Do chwili obecnej w Jeleniej Górze przebadano 22 990 dzieci, z tego 2 286 uczniom wystawiono recepty na okulary.

Działania podjęte w ramach programu pozwoliły na:

 • zaaplikowanie uczniom odpowiedniej korekcji okularowej,
 • uświadomienie konieczności częstej wymiany okularów,
 • wykazanie zależności między trybem i warunkami życia dzieci (brak ruchu, zbyt długi czas spędzony przed telewizorem i przy komputerze), a częstotliwością występowania wad wzroku,
 • zmianę postawy rodziców i nauczycieli wobec diagnozy okulistycznej i korekcji wzroku,
 • wzrost świadomości rodziców i nauczycieli w zakresie korekcji wzroku, z zaznaczeniem, że w żadnym wypadku nie wolno stosować u dzieci gotowych okularów kupionych na bazarach i w aptekach. Tylko odpowiednio dobrane okulary gwarantują zdrowy rozwój dziecka.

Rokrocznie przed rozpoczęciem programu organizatorzy wysyłają listy do szkół i do optyków proszące o propagowanie idei dobrego widzenia i partnerstwo w programie.
Każdorazowo również program jest podsumowywany na spotkaniu z udziałem organizatorów, pedagogów, lekarzy badających, optyków i mediów


Patronat medialny

nowiny jeleniogórskie muzyczne radio

„Ratujmy Wzrok Dzieciom” dla placówek opiekuńczych


logo_jzo_53


Organizatorem programu dla placówek opiekuńczych jest JZO S.A.

W ramach programu Ratujmy Wzrok Dzieciom JZO S.A., poza pomocą dla pierwszoklasistów ze szkół podstawowych i gimnazjów, od lat ofiarowuje soczewki korekcyjne dzieciom z wadami wzroku z domów dziecka, pogotowia opiekuńczego i innych placówek opiekuńczych w regionie. Średnio w roku taką pomoc uzyskuje ok. 50 dzieci w różnym wieku. Jest to szczególnie istotna forma wsparcia, gdyż skierowana do dzieci będących pod opieką placówek opiekuńczo – wychowawczych.

„Ratujmy Wzrok Dzieciom” w Starej Kamienicy


 

stara kamienica logo_jzo_53 rotary

W Starej Kamienicy organizatorami programu są:
JZO S.A., Gmina Stara Kamienica, Rotary Club – Jelenia Góra

W roku  szkolnym 2007/2008 w gminie Stara Kamienica zrealizowano program profilaktyki i korekcji wzroku „Ratujmy Wzrok Dzieciom”. Przebadano okulistycznie 55 dzieci z klas pierwszych szkół podstawowych w Barcinku, Wojcieszycach i w Kopańcu. (badania finansowała Gmina). Według lekarza badającego, w tej grupie każde z dzieci miało albo choroby oczu albo wadę wzroku, co uzasadnia prowadzenie akcji w małych ośrodkach, gdyż tam najczęściej nie ma lekarza okulisty. Po badaniach wzroku, 10 uczniów potrzebujących korekcji okularowej otrzymało za darmo wysokiej jakości soczewki korekcyjne produkcji JZO sp. z o. o. i oprawy okularowe zrefundowane przez Rotary Club Jelenia Góra.

Działania podjęte w ramach programu pozwoliły na:

 • zaaplikowanie uczniom odpowiedniej korekcji okularowej,
 • uświadomienie konieczności częstej wymiany okularów,
 • wykazanie zależności między trybem i warunkami życia dzieci (brak ruchu, zbyt długi czas spędzony przed telewizorem i przy komputerze), a częstotliwością występowania wad wzroku,
 • zmianę postawy rodziców i nauczycieli wobec diagnozy okulistycznej i korekcji wzroku,
 • wzrost świadomości rodziców i nauczycieli w zakresie korekcji wzroku, z zaznaczeniem, że w żadnym wypadku nie wolno stosować u dzieci gotowych okularów kupionych na bazarach i w aptekach. Tylko odpowiednio dobrane okulary gwarantują zdrowy rozwój dziecka. 

„Ratujmy Wzrok Dzieciom” w Zgierzu


zgierz logo_jzo_53 rotary

W Zgierzu organizatorami programu są:
JZO S.A. i Miasto Zgierz.

PARTNERAMI PROGRAMU SĄ OPTYCY

W roku szkolnym 2007/2008 z inicjatywy Optyka Andrzeja Śliwczyńskiego Miasto Zgierz przyłączyło się do programu „Ratujmy Wzrok Dzieciom”. Początkowo programem objęci byli uczniowie z klas pierwszych szkół podstawowych, natomiast w roku szkolnym 2009/2010 przyjęto do niego również pierwsze klasy gimnazjów. Miasto Zgierz w całości finansuje badania wzroku, a realizatora badań wyłania w drodze konkursu ofert. Po badaniach okulistycznych, prowadzonych na terenie szkół, uczniowie z wadami wzroku otrzymują recepty opatrzone pieczątką „Ratujmy Wzrok Dzieciom” – na jej podstawie optycy dokonują montażu soczewek okularowych do opraw. Lekkie i bezpieczne w użytkowaniu soczewki okularowe z powłoką antyrefleksyjną bezpłatnie przekazuje wszystkim potrzebującym uczniom JZO S.A. Dodatkowo, dzieciom w najtrudniejszej sytuacji, firma ABS OPTYK, na podstawie pisma ze szkoły potwierdzającego trudną sytuację dziecka, refunduje oprawy okularowe.
Recepty realizowane są do końca roku szkolnego.

Dotychczas zbadano w Zgierzu prawie 8 000 uczniów. Wystawiono niemal 1 500 recept na okulary.

Działania podjęte w ramach programu pozwoliły na:

 • zaaplikowanie uczniom odpowiedniej korekcji okularowej,
 • uświadomienie konieczności częstej wymiany okularów,
 • wykazanie zależności między trybem i warunkami życia dzieci (brak ruchu, zbyt długi czas spędzony przed telewizorem i przy komputerze), a częstotliwością występowania wad wzroku,
 • zmianę postawy rodziców i nauczycieli wobec diagnozy okulistycznej i korekcji wzroku,
 • wzrost świadomości rodziców i nauczycieli w zakresie korekcji wzroku, z zaznaczeniem, że w żadnym wypadku nie wolno stosować u dzieci gotowych okularów kupionych na bazarach i w aptekach. Tylko odpowiednio dobrane okulary gwarantują zdrowy rozwój dziecka. 

Rokrocznie przed rozpoczęciem programu organizatorzy wysyłają listy do szkół i do optyków proszące o propagowanie idei dobrego widzenia i partnerstwo w programie. Każdorazowo również program jest podsumowywany na spotkaniu z udziałem organizatorów, pedagogów, lekarzy badających, optyków i mediów.

Porozumienie JZO sp. z o.o. i Miasta Zgierz dotyczące realizacji programu „Ratujmy Wzrok Dzieciom”.

„Ratujmy Wzrok Dzieciom” w Kowarach i regionie


kowary logo_jzo_53 rotary

W Kowarach organizatorami programu są:

JZO S.A., Miasto Kowary oraz Rotary Club – Jelenia Góra. 

PARTNERAMI PROGRAMU SĄ OPTYCY, w tym inicjator programu w Kowarach Jan Burnos
oraz NZOZ Przychodnia Rodzinna CITO-MED.

W 2008 r. z inicjatywy Optyka Jana Burnosa i Burmistrza Mirosława Góreckiego Kowary przyłączyły się do programu „Ratujmy Wzrok Dzieciom”. Od roku szkolnego 2011/12 z inicjatywy Tomasza Celmera, kierownika Przychodni Rodzinnej CITO – MED przebadano w ramach NFZ dzieci z Kostrzycy, Janowic Wielkich i Karpacza, a w roku szkolnym 2012/2013 dołączyły do programu Łomnica, Mysłakowice i Ścięgny.
Program przebiega tak samo jak w Jeleniej Górze. Po badaniach wzroku, za które uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów nie płacą, każdy pierwszoklasista potrzebujący korekcji okularowej, otrzymuje bezpłatnie od JZO soczewki korekcyjne z powłoką antyrefleksyjną (recepty realizowane są każdorazowo do końca roku szkolnego). Dodatkowo, dzieciom w najtrudniejszej sytuacji, Rotary Club Jelenia Góra, na podstawie pisma ze szkoły potwierdzającego trudną sytuację dziecka, refunduje oprawy okularowe.

Od 2008 r. zbadano w Kowarach 1 500 uczniów i wystawiono ponad 300  recept. W okolicznych miejscowościach zbadano 813 uczniów i wystawiono 120 recept na okulary.

Rokrocznie przed rozpoczęciem programu organizatorzy wysyłają listy do szkół i do optyków proszące o propagowanie idei dobrego widzenia i partnerstwo w programie. Każdorazowo również program jest podsumowywany na spotkaniu z udziałem organizatorów, pedagogów, lekarzy badających, optyków i mediów.

W 2009 roku Organizatorzy podpisali DEKLARACJE WSPÓŁPRACY na kolejne lata.

Działania podjęte w ramach programu pozwoliły na:

 • zaaplikowanie uczniom odpowiedniej korekcji okularowej,
 • uświadomienie konieczności częstej wymiany okularów,
 • wykazanie zależności między trybem i warunkami życia dzieci (brak ruchu, zbyt długi czas spędzony przed telewizorem i przy komputerze), a częstotliwością występowania wad wzroku,
 • zmianę postawy rodziców i nauczycieli wobec diagnozy okulistycznej i korekcji wzroku,
 • wzrost świadomości rodziców i nauczycieli w zakresie korekcji wzroku, z zaznaczeniem, że w żadnym wypadku nie wolno stosować u dzieci gotowych okularów kupionych na bazarach i w aptekach. Tylko odpowiednio dobrane okulary gwarantują zdrowy rozwój dziecka. 

„Ratujmy Wzrok Dzieciom” w Szklarskiej Porębie


logo_jzo_53 zoz_szklarska_poreba rotary

W Szklarskiej Porębie organizatorami programu są:

JZO S.A., SP ZOZ, Rotary Club – Jelenia Góra.

PARTNERAMI PROGRAMU SĄ OPTYCY.

W roku szkolnym 2008/2009 program po raz piąty był organizowany w Jeleniej Górze, a po raz pierwszy w Szklarskiej Porębie, gdzie dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu lek. med. Pana Krzysztofa Pietruszki, Dyrektora SP ZOZ w Szklarskiej Porębie – uczniów zbadali bezpłatnie, w ramach NFZ, lekarze okuliści z SP ZOZ. Partnerem programu było Miasto Szklarska Poręba reprezentowane przez Burmistrza Arkadiusza Wichnika.

Po bezpłatnych badaniach wzroku przeprowadzonych na terenie szkół, każde dziecko potrzebujące korekcji okularowej, otrzymało bezpłatnie od JZO soczewki korekcyjne z powłoką antyrefleksyjną. Darmowa była także usługa montażu soczewek do opraw, wykonywana przez optyków. Dodatkowo, dzieciom w najtrudniejszej sytuacji, jeleniogórski Rotary Club (na podstawie pisma ze szkoły potwierdzającego sytuację dziecka) zrefundował oprawy okularowe.

Działania podjęte w ramach programu pozwoliły na:

 • zaaplikowanie uczniom odpowiedniej korekcji okularowej,
 • uświadomienie konieczności częstej wymiany okularów,
 • wykazanie zależności między trybem i warunkami życia dzieci (brak ruchu, zbyt długi czas spędzony przed telewizorem i przy komputerze), a częstotliwością występowania wad wzroku,
 • zmianę postawy rodziców i nauczycieli wobec diagnozy okulistycznej i korekcji wzroku,
 • wzrost świadomości rodziców i nauczycieli w zakresie korekcji wzroku, z zaznaczeniem, że w żadnym wypadku nie wolno stosować u dzieci gotowych okularów kupionych na bazarach i w aptekach. Tylko odpowiednio dobrane okulary gwarantują zdrowy rozwój dziecka. 

„Ratujmy Wzrok Dzieciom” w Płotach

logo_jzo_53


W Płotach organizatorem programu jest

JZO S.A.

PARTNERAMI PROGRAMU SĄ ZAKŁADY OPTYCZNE W NOWOGARDZIE I W GRYFICACH

W roku szkolnym 2013/2014 w Płotach przebadano w ramach NFZ 98 uczniów z klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum. Po bezpłatnych badaniach wzroku przeprowadzonych przez Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PRAXIS” kierowany przez Krzysztofa Kosińskiego, wystawiono 25 recept na okulary. Każdy pierwszoklasista, potrzebujący korekcji okularowej, otrzymał bezpłatnie od JZO soczewki korekcyjne z powłoką antyrefleksyjną.