Historia

Jesteśmy firmą o wieloletniej tradycji.

Na rynku istniejemy od 1945 r. W ciągu tych lat przedsiębiorstwo ulegało wielu przekształceniom. Dzisiaj to nowoczesne laboratorium o zupełnie innym asortymencie niż w chwili powstania. Do 1990 r. oferowaliśmy różnego rodzaju szkło optyczne. Obecnie produkujemy soczewki okularowe, spełniające indywidualne oczekiwania użytkowników.

Jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działamy od 1995 r. Od tego czasu stale modernizujemy i rozwijamy produkcję, wprowadzamy na rynek nowe konstrukcje i technologie, np. technologię cyfrowej obróbki soczewek okularowych, zwaną również free form, gdzie procesami związanymi z wykonaniem soczewek steruje specjalny komputerowy program obliczeniowy.

W dniu 10.11.2016 r. nastąpiło przekształcenie spółki JZO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jeleniej Górze w spółkę JZO Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze (JZO S.A.).
Zmiana formy prawnej, a w  konsekwencji nazwy, nie ma wpływu na kontynuację prowadzonej działalności gospodarczej przez Spółkę. Zgodnie z art. 553 kodeksu spółek handlowych JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze jest prawnym następcą spółki przekształcanej i zostaje stroną wszystkich stosunków prawnych, których stroną była dotychczas spółka JZO sp. z o.o. w Jeleniej Górze.
Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP i Regon oraz numer rachunku bankowego. Zmianie uległ jedynie numer KRS (nowy: 0000644768). Przekształcenie formy prawnej spółki nie ma wpływu na ważność zawartych wcześniej umów.