O JZO

JZO (dawniej Jeleniogórskie Zakłady Optyczne) jest firmą produkującą soczewki okularowe. Ponad 70-letnie doświadczenie w branży optycznej, poparte przynależnością do koncernu o międzynarodowym zasięgu, pozwala nam oferować soczewki okularowe najnowszej generacji, zapewniające doskonałą korekcję i ochronę wzroku.

Nasze soczewki to najwyższej jakości wyroby medyczne, spełniające wymagania światowych norm dotyczących optyki okularowej. W pełni zaspokajają one potrzeby pacjentów w zakresie komfortu widzenia i użytkowania okularów. W ich produkcji wykorzystujemy projekty opracowane przez francuskich specjalistów z firmy BBGR. Dysponujemy nowoczesnym parkiem maszynowym pozwalającym wykonywać pomoce wzrokowe na miarę XXI wieku.

Skutecznie realizujemy system zarządzania jakością ISO 9001, który wdrożyliśmy już w 1999 r.

Nasza oferta obejmuje soczewki okularowe dedykowane użytkownikom okularów w różnym wieku, wykonującym różne zawody, posiadającym różne hobby.

W dniu 10.11.2016 r. nastąpiło przekształcenie spółki JZO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jeleniej Górze w spółkę JZO Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze (JZO S.A.).
Zmiana formy prawnej, a w  konsekwencji nazwy, nie ma wpływu na kontynuację prowadzonej działalności gospodarczej przez Spółkę. Zgodnie z art. 553 kodeksu spółek handlowych JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze jest prawnym następcą spółki przekształcanej i zostaje stroną wszystkich stosunków prawnych, których stroną była dotychczas spółka JZO sp. z o.o. w Jeleniej Górze.
Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP i Regon oraz numer rachunku bankowego. Zmianie uległ jedynie numer KRS (nowy: 0000644768). Przekształcenie formy prawnej spółki nie ma wpływu na ważność zawartych wcześniej umów.

JZO S.A. zdobyło tytuł „Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR 2018”, w uznaniu dobrych praktyk w obszarze polityki personalnej. W ramach Grupy Essilor spółka uczestniczy też w programie „Zobacz Lepszą Przyszłość”, wyróżnionym tytułem „Dobroczyńcy Roku 2018” w kategorii „Wolontariat Pracowniczy”.