Seria RSO - JZO

Izoplast RSO

RSO – soczewki dla osób aktywnych oraz uprawiających sport

 

Oprawy przeciwsłoneczne i sportowe to wyzwanie dla producentów korekcyjnych soczewek okularowych. W oprawach o dużej krzywiźnie warunki układu optycznego soczewka okularowa-oko są inne niż w tradycyjnych oprawach korekcyjnych. Zakrzywienie oprawy sprawia, że oś optyczna soczewki okularowej nie pokrywa się z osią widzenia. Dodatkowo, soczewki takie wykonywane są z półfabrykatów o wysokich bazach, często znacznie wyższych niż baza optymalna dla danej mocy. Skutkuje to pojawieniem się aberracji, głównie w postaci astygmatyzmu wiązki skośnej. Dla użytkownika okularów oznacza to, że jego oczy korzystają z innej korekcji niż zamierzona. Pochylenie soczewki powoduje powstanie efektu pryzmatycznego. Z tych względów oczywisty staje się fakt, że soczewki przeznaczone do zakrzywionych opraw muszą być projektowane inaczej, niż soczewki montowane do tradycyjnych opraw korekcyjnych. Mając świadomość potrzeb osób korzystających z opraw o znacznym kącie wygięcia, JZO udoskonaliło linię soczewek RSO wprowadzając do oferty zupełnie nowe konstrukcje wykonywane w technologii Free Form. Są to soczewki jednoogniskowe RSO DS oraz dwie konstrukcje soczewek progresywnych: RSO DSun i RSO DSport.

We wszystkich tych konstrukcjach zastosowano zupełnie nowy sposób projektowania powierzchni. Powierzchnie wewnętrzne tych soczewek są powierzchniami asferycznymi wyliczanymi przy użyciu specjalistycznego oprogramowania analizującego przebieg promieni światła przez układ optyczny oko-soczewka. Na tej podstawie budowana jest punkt po punkcie krzywizna soczewki tak, aby zminimalizować efekt astygmatyzmu skośnego i uzyskać jak najszersze pole ostrego widzenia. W rezultacie zastosowania takiej koncepcji konstrukcji, soczewka może mieć w rzeczywistości inną moc niż zapisana na recepcie. Dlatego też na opakowaniach soczewek linii RSO DS zamieszczone są parametry soczewki podane na recepcie oraz parametry soczewki wykonanej.

Korzyści dla użytkownika:

 • Zwiększenie czynnego obszaru soczewki, w którym moc pozostaje stabilna.
 • Poprawa jakości odwzorowania (obraz bardziej wyraźny).
 • Konstrukcja przeznaczona do montażu w oprawy sportowe i przeciwsłoneczne.
 • Lepsze dopasowanie bazy soczewki do bazy oprawy bez utraty komfortu widzenia.
 • Możliwość łatwiejszego dopasowania krzywizny soczewki do krzywizny oprawy bez utraty komfortu widzenia.
 • Dobry komfort widzenia niezależnie od kierunku patrzenia, nawet w przypadku opraw o dużym kącie zakrzywienia i dużym kącie pantoskopowym.

Sposób zamawiania soczewek do opraw o znacznym zakrzywieniu:
Zamawiając soczewki RSO DS, RSO DSun, RSO DSport do opraw sportowych i przeciwsłonecznych należy poza informacjami dotyczącymi materiału i uszlachetnień, podać:

 • moc – sfera, cylinder, oś cylindra oraz moc dodatku w przypadku soczewek progresywnych,
 • rozstaw źrenic (oddzielnie dla oka lewego i prawego), wysokość położenia źrenicy względem dolnej krawędzi oprawy,
 • kąt wygięcia oprawy*,
 • wysokość i szerokość tarczy oprawy, szerokość mostka*,
 • kąt pantoskopowy,
 • odległość wierzchołkową.
  * Parametry 3 i 4 nie są wymagane, jeżeli oprawa zostanie przesłana do montażu soczewek w JZO.

Parametry oprawy:
Warunki, które powinna spełniać oprawa o dużym kącie wygięcia, aby możliwe było zamontowanie do niej soczewek korekcyjnych:

 • musi posiadać dwie oddzielne tarcze okularowe i demolensy lub szablony do zeskanowania kształtu soczewki,
 • musi istnieć możliwość wyjęcia zamontowanych fabrycznie soczewek bez uszkodzenia oprawy (oprawa metalowa musi mieć rozkręcany zamek),
 • powłoki galwaniczne lub lakiernicze powinny być wysokiej jakości, odporne na ścieranie i wyginanie oprawy,
 • zakrzywienie (baza) oprawy musi być jednakowa na całym obrysie,
 • długość wkrętów lub trzpieni mocujących w oprawach typu „patent” powinna być wystarczająca dla zamontowania soczewek korekcyjnych.

Pierwsza, wstępna weryfikacja oprawy powinna nastąpić już w zakładzie optycznym na podstawie powyższych kryteriów. W przypadku zamówienia w JZO usługi profilowania i montażu soczewek RSO DS, RSO DSun, RSO DSport, przesłana oprawa zostanie zweryfikowana ponownie pod kątem możliwości montażu.

Rodzaje opraw
JZO wykonuje profilowanie i montaż soczewek okularowych do różnych opraw, w tym również soczewek RSO DS, RSO DSun, RSO DSport do opraw sportowych. Ze względu na rodzaj przysłanej przez optyka oprawy okularowej rozróżniamy następujące kategorie wykończenia krawędzi soczewek:

Standardowe wykończenie soczewek profilowanych do opraw pełnych, na „żyłkę” oraz patent.
Standardowe wykończenie krawędzi to takie, które może być wykonane na powszechnie stosowanych automatach szlifierskich zgodnie z ich
możliwościami technicznymi.

Cechy szczególne:

 • krawędź z fasetą trójkątną, płaską z rowkiem lub płaską jest ułożona równolegle do osi wyznaczającej środek tarczy okularowej,
 • osie otworów pod oprawę patentową są ułożone równolegle do osi wyznaczającej środek tarczy okularowej lub ułożone prostopadle do powierzchni soczewki i mają jednakową średnicę w osi danego otworu.

Niestandardowe wykończenie soczewek profilowanych do opraw pełnych, na „żyłkę” oraz patent.
Jest to wykończenie krawędzi możliwe do wykonania tylko na specjalistycznych maszynach profilujących CNC wykonane przy użyciu standardowego
oprogramowania tych maszyn.

Cechy szczególne wykończenia:

 • krawędź z fasetą trójkątną, płaską z rowkiem lub płaską jest pochylona pod kątem do osi wyznaczającej środek tarczy okularowej,
 • krawędź z fasetą trójkątną z równej głębokości uskokiem za stożkiem jest ułożona równolegle do osi wyznaczającej środek tarczy okularowej lub jest pochylona pod kątem do osi wyznaczającej środek tarczy okularowej,
 • krawędź z fasetą prostokątną z równej głębokości uskokiem jest ułożona równolegle do osi wyznaczającej środek tarczy okularowej lub jest pochylona pod kątem do osi wyznaczającej środek tarczy okularowej,
 • osie otworów pod oprawę patentową są ułożone równolegle do osi wyznaczającej środek tarczy okularowej lub są ułożone prostopadle do powierzchni soczewki i mają różną średnicę (krokowo) w osi danego otworu.

Specjalne wykończenie soczewek profilowanych dotyczy nietypowego ich mocowania w oprawie np. na zaczepy, zatrzaski lub inne, kombinowane.
Jest to wykończenie krawędzi możliwe do wykonania tylko na specjalistycznych maszynach profilujących CNC lecz wymagające przygotowania indywidualnego programu obróbki dla danej oprawy.

Cechy szczególne wykończenia:

 • krawędź soczewki posiada miejscowo różne wykończenie, np. tylko część obwodu jest rowkowana lub rowek jest różnej szerokości i głębokości,
 • kształt tarczy soczewki jest nieregularny i posiada miejscowo uskoki lub podcięcia o różnej głębokości (np. zaczepy, wpusty, itp.).

UWAGA: Wykończenie niestandardowe i specjalne dotyczy tylko soczewek organicznych.

 
close-link