RSO DSun i RSO DSport - JZO

RSO DSun i RSO DSport

Soczewki dla osób aktywnych oraz uprawiających sport

 

Oprawy przeciwsłoneczne i sportowe to wyzwanie dla producentów korekcyjnych soczewek okularowych. W oprawach o dużej krzywiźnie, warunki układu optycznego: soczewka okularowa – oko są inne niż w tradycyjnych oprawach korekcyjnych. Zakrzywienie oprawy sprawia, że oś optyczna soczewki okularowej nie pokrywa się z osią widzenia. Dodatkowo, soczewki takie wykonywane są z półfabrykatów o wysokich bazach, często znacznie wyższych niż baza optymalna dla danej mocy. Skutkuje to pojawieniem się aberracji głównie w postaci astygmatyzmu wiązki skośnej. Dla użytkownika okularów oznacza to, że jego oczy korzystają z innej korekcji niż zamierzona. Pochylenie soczewki powoduje powstanie efektu pryzmatycznego. Z tych względów oczywisty staje się fakt, że soczewki przeznaczone do zakrzywionych opraw muszą być projektowane inaczej niż soczewki montowane do tradycyjnych opraw korekcyjnych. Mając świadomość potrzeb osób korzystających z opraw o znacznym kącie wygięcia, JZO udoskonaliło linię soczewek RSO, wprowadzając do oferty konstrukcje wykonywane w technologii Free Form. Są to soczewki jednoogniskowe RSO DS oraz dwie konstrukcje soczewek progresywnych: RSO DSun i RSO DSport.

We wszystkich tych konstrukcjach zastosowano zupełnie nowy sposób projektowania powierzchni. Powierzchnie wewnętrzne tych soczewek są powierzchniami asferycznymi, wyliczanymi przy użyciu specjalistycznego oprogramowania, analizującego przebieg promieni światła przez układ optyczny oko-soczewka. Na tej podstawie budowana jest, punkt po punkcie, krzywizna soczewki tak, aby zminimalizować efekt astygmatyzmu skośnego i uzyskać jak najszersze pole ostrego widzenia. W rezultacie zastosowania takiej koncepcji konstrukcji, soczewka może mieć w rzeczywistości inną moc niż zapisana na recepcie. Dlatego też na opakowaniach soczewek linii RSO DS zamieszczone są parametry soczewki podane na recepcie oraz parametry soczewki wykonanej.

Soczewki progresywne RSO DSun.
Są przeznaczone do montażu w oprawach przeciwsłonecznych i sportowych. Dedykowane są głównie osobom, które uprawiają sport w celach rekreacyjnych lub amatorsko. Przy projektowaniu tej soczewki priorytetem było dobre widzenie dali. Jest to soczewka o konstrukcji twardej z poszerzonym obszarem do dali ale zawierająca również pełny obszar do bliży.

Soczewki progresywne RSO DSport.
Są przeznaczone do montażu w oprawach sportowych i dedykowane osobom uprawiającym sporty, w których widzenie dali jest szczególnie ważne a widzenie bliży ma mniejsze znaczenie. Konstrukcja ta ma znacznie poszerzony obszar ostrego widzenia dali kosztem ograniczenia obszaru bliży. Zapewnia ona nieosiągalny w innych konstrukcjach progresywnych komfort widzenia dali zapewniając jednocześnie możliwość sporadycznego korzystania z obszaru bliży gdy jest to konieczne.

Charakterystyka techniczna:

  • progresja na stronie wewnętrznej,
  • konstrukcja asymetryczna,
  • obrabiana z cyfrową precyzją w technologii Free Form,
  • soczewki RSO uwzględniają krzywiznę oprawy i sposób noszenia okularów.

RSO DSun

  • minimalna wysokość tarczy okularowej 28 mm,
  • minimalna wysokość od krzyża montażowego do dolnej krawędzi oprawy wynosi 18 mm.

RSO DSport

  • minimalna wysokość tarczy okularowej 31 mm,
  • minimalna wysokość od krzyża montażowego do dolnej krawędzi oprawy wynosi 21 mm.

* Powyższe rysunki mają charakter poglądowy i służą ukazaniu potencjalnych różnic kanału progresji przy zastosowaniu różnych rodzajów soczewek. Rzeczywista szerokość kanału progresji w konkretnym przypadku może odbiegać od zaprezentowanego w zależności od mocy i średnicy soczewki oraz innych parametrów użytkownika i oprawy.

 
close-link