Warsztat optyczny

automaty szlifierskie/skanocentroskopy

Aplikacja EyeLink

oprogramowanie

dioptromierze

szlifierki

rowkarki

podgrzewarki

myjki ultradźwiękowe

Pupilometr Shin-Nippon PD-82

inne urządzenia

Izofog. Płyn przeciw zaparowywaniu szkieł okularowych

materiały dla optyka