Eye Link Scan - JZO

EyeLink Scan

Zdalne profilowanie:

Usługa Zdalnego Profilowania polega na zamówieniu soczewek okularowych wyciętych w JZO pod kształt zeskanowanej w zakładzie optycznym ramki i zamontowaniu ich bez potrzeby wysyłania oprawy do JZO.

Usługa ma na celu:

 • skrócenie terminu realizacji pracy/wykonania okularów,
 • ograniczenie ryzyka uszkodzenia soczewek,
 • ograniczenia kosztów zakupu i utrzymania parku maszynowego,
 • możliwość zoptymalizowania soczewek pod kształt oprawy.

 • systematyczną kalibrację urządzenia skanującego,
 • właściwe określenie krzywizny oprawy/demolensu w zależności od typu oprawy,
 • wskazanie typu oprawy,
 • wybór asortymentu soczewek odpowiedniego do typu oprawy,
 • obliczenie konstrukcji soczewek w celu uzyskania informacji na temat grubości oraz krzywizny soczewek,
 • określenie sposobu wykończenia krawędzi, położenia fasety oraz fazy bezpieczeństwa.

Typ opraw i wykończeń krawędzi.

 

W usłudze Zdalnego Profilowania oferujemy różne rodzaje wykończenia krawędzi zależnie od typu ramki i materiału soczewek. Dla soczewek organicznych krawędź może być polerowana lub matowa, a dla soczewek mineralnych tylko matowa.

 

Dostępne są następujące sposoby prowadzenia faset / rowków, które wykonywane są dla obu soczewek w parze:

Do przedniej powierzchni soczewki – określa odległość w mm między powierzchnią soczewki a wierzchołkiem fasety lub środkiem rowka.

Procentowo od strony wypukłej – należy podać w ujęciu %  odległość położenia fasety lub rowka względem strony wypukłej soczewki.

 • Do krzywizny oprawy lub demolensu – gwarantuje  najlepszą jakość montażu i stabilność soczewek. Uwaga! Przy dużej różnicy krzywizn, ramki i soczewek, wykonanie może zaburzać estetykę, a w skrajnych przypadkach wykluczać możliwość profilowania, zwłaszcza przy cienkich soczewkach i kanciastym kształcie tarczy.
 • 50/50 – faseta lub rowek jest prowadzona dokładnie w połowie grubości krawędzi soczewki. Zalecamy takie wykonanie przy cienkich soczewkach, ale krzywizny soczewek oraz oprawy muszą być wzajemnie dopasowane zwłaszcza przy kanciastych kształtach tarcz.

Uruchomienie programu EyeLink Scan, usługi Zdalnego Profilowania oraz informacje na temat zakupu lub dzierżawy skanera TESS są dostępne u Przedstawicieli Regionalnych JZO. W przypadku pytań/problemów dotyczących usługi zdalnego profilowania możliwy jest kontakt z doradcami technicznymi pod adresem profilowanie@jzo.com.pl lub telefonicznie pod numerem 0756414400 #3.

 
close-link
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Soczewki korekcyjne są wyrobem medycznym, przeznaczonym głównie do produkcji okularów korygujących wady wzroku, po złożeniu ich z oprawą. Podmiotem odpowiedzialnym za niniejszą reklamę jest JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze. Producentem reklamowanych soczewek korekcyjnych jest JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze.