AS FF i MIO - JZO

Izoplast AS FF

Nowoczesne soczewki jednoogniskowe z wewnętrzną powierzchnią asferyczną, wykonywane w technologi Free Form.

 

Soczewki Izoplast AS FF charakteryzują się asferyzowaną powierzchnią wewnętrzną uzyskiwaną podczas precyzyjnego procesu obróbki w technologii Free Form. Matematyczna optymalizacja kształtu tej powierzchni pozwala na redukcję astygmatyzmu wiązek skośnych soczewki. Asferyzacja powierzchni wklęsłej soczewki znacznie zwiększa tolerancję na zmianę bazy w porównaniu do soczewek tradycyjnych – sferycznych i z asferyczną powierzchnią wypukłą. Oprogramowanie użyte do wyliczenia konstrukcji powierzchni wewnętrznej optymalizuje krzywiznę tak, by zminimalizować astygmatyzm skośny. Można więc dokładniej dobrać bazę soczewki do bazy oprawy z zachowaniem dobrej jakości widzenia. W efekcie zapewnia to bardziej estetyczny montaż i profesjonalny wygląd okularów.

Zamawianie soczewek Izoplast AS FF – moc sferyczna i cylindryczna soczewki.

Korzyści dla użytkownika:

 

Zwiększenie czynnego obszaru soczewki, w którym moc pozostaje stabilna. Poprawa jakości odwzorowania, bardziej wyraźny obraz. Większa estetyka soczewek – soczewki cieńsze i bardziej płaskie. Lepsze dopasowanie bazy soczewki do bazy oprawy bez utraty komfortu widzenia.

Izoplast MIO

Zindywidualizowana wersja soczewek jednoogniskowych z wewnętrzną powierzchnią asferyczną, wykonana w technologii Free Form.

 

Soczewki Izoplast MIO charakteryzują się asferyzowaną powierzchnią wewnętrzną, zaprojektowaną z uwzględnieniem indywidualnych parametrów użytkownika i wybranej przez niego oprawy, uzyskiwaną podczas precyzyjnego procesu obróbki w technologii Free Form. Konstrukcja tej soczewki wyliczana jest nie tylko na podstawie zadanej mocy korekcyjnej, ale również zakłada podanie parametrów charakteryzujących nietypowe parametry oprawy (większy kąt pantoskopowy czy kąt zakrzywienia oprawy). Ich uwzględnienie na etapie projektu soczewki, a następnie realizacja soczewki z cyfrową dokładnością technologii free form umożliwia zachowanie wysokiej jakości odwzorowania przy montażu soczewek w oprawach o nietypowych parametrach.

Korzyści dla użytkownika:

  • Zwiększenie czynnego obszaru soczewki, w którym moc pozostaje stabilna.
  • Poprawa jakości odwzorowania (obraz bardziej wyraźny).
  • Większa estetyka soczewek – soczewki cieńsze i bardziej płaskie.
  • Lepsze dopasowanie bazy soczewki do bazy oprawy bez utraty komfortu widzenia.
  • Bardzo dobra jakość i szerokie pole widzenia nawet w przypadku opraw o dużym kącie zakrzywienia i dużym kącie pantoskopowym.

 

Zamawianie soczewek Izoplast AS FF MIO:

 

Moc sferyczna i cylindryczna soczewki, rozstaw źrenic i wysokość położenia źrenicy (osobno dla oka prawego i lewego) parametry oprawy: wielkość tarcz, szerokość mostka, kąt pantoskopowy, kąt zakrzywienia oprawy oraz odległość oko-soczewka.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Soczewki korekcyjne są wyrobem medycznym, przeznaczonym głównie do produkcji okularów korygujących wady wzroku, po złożeniu ich z oprawą. Podmiotem odpowiedzialnym za niniejszą reklamę jest JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze. Producentem reklamowanych soczewek korekcyjnych jest JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze.