Uszlachetnienia - JZO

Uszlachetnienia

Powłoka utwardzająca Topaz
Powłoka utwardzająca nakładana jest na soczewki organiczne, dzięki której są one bardziej odporne na zarysowania i zatarcia. Twardy, nanokompozytowy lakier polisiloksanowy, przedłuża żywotność soczewek organicznych i ułatwia ich oczyszczanie z uwagi na swoją twardość.

Powłoka Trend Color-UV

Powłoka Trend Color UV nanoszona jest na wewnętrzną powierzchnię soczewek barwionych. Jej zadaniem jest redukcja odbicia promieni UV od wewnętrznej strony soczewki.

Ochrona UV w przypadku soczewek barwionych ma szczególne znaczenie. W warunkach dużej ekspozycji na promieniowanie UV – w słoneczny dzień, gdy używamy okularów przeciwsłonecznych, źrenica jest rozszerzona. Brak ochrony w postaci powłoki antyrefleksyjnej typu UV na wewnętrznej stronie soczewki, skutkuje zwiększoną ekspozycją gałki ocznej na promieniowanie UV. W rezultacie zwiększone zostaje ryzyko powstania m.in. chorób siatkówki i rozwoju zaćmy. Wybór powłoki antyrefleksyjnej Trend Color UV w połączeniu z soczewką barwioną zapewnia ochronę oka przed szkodliwym promieniowaniem UV, przy jednoczesnym zachowaniu estetyki barwienia (Intensywny kolor odbicia resztkowego powłoki AR naniesionej na stronę wypukłą soczewki barwionej, może nie pasować do koloru samego barwienia).

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Soczewki korekcyjne są wyrobem medycznym, przeznaczonym głównie do produkcji okularów korygujących wady wzroku, po złożeniu ich z oprawą. Podmiotem odpowiedzialnym za niniejszą reklamę jest JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze. Producentem reklamowanych soczewek korekcyjnych jest JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze.