Powłoki antyrefleksyjne (specjalne) - JZO

EyeDrive®

Z roku na rok przybywa coraz więcej kierowców, którzy z racji wieku oraz różnych schorzeń nie czują się komfortowo podczas prowadzenia pojazdów o zmierzchu lub w nocy. Za ten stan rzeczy odpowiedzialne jest słabsze widzenie zmierzchowe. Z fizjologii wiemy, że za widzenie nocne oraz częściowo zmierzchowe, odpowiedzialne są pręciki, komórki światłoczułe, których czułość jest największa dla 507 nm. Dzięki tej wiedzy, powstała powłoka EyeDrive, która ma transmitancję bliską 100%, w obszarze 507 nm.

Wielowarstwowa powłoka antyrefleksyjna EyeDrive jest idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy spędzają dużo czasu prowadząc samochód. Sprawdza się zarówno w okularach do codziennego stosowania lub w dodatkowej parze okularów – perfekcyjnych do prowadzenia samochodu. W powłoce antyrefleksyjnej EyeDrive została zastosowana unikatowa technologia Reflect Control. Technologia ta minimalizuje drażniący efekt spowodowany zbyt dużą ilością rozproszonego światła i sprawia, dzięki czemu postrzegamy obraz z dużo lepszym kontrastem. W warunkach nocnych, w soczewkach z powłoką EyeDrive, jest do 90% mniej odblasków niż w soczewkach bez powłok antyrefleksyjnych (indeks 1.6) i do 57% mniej odblasków w porównaniu do soczewek z klasyczną powłoką antyrefleksyjną. W ciągu dnia, soczewki z powłoką EyeDrive® sprawdzają się tak samo dobrze, jak soczewki okularowe z powłokami typu Ideal UV, a w ciągu nocy, sprawują się nawet dwa razy lepiej.

Ideal Max® Blue UV

Idealna ochrona wzroku przed promieniowaniem niebieskim i ultrafioletowym.

 

Widmo światła widzialnego, niezbędne dla wzroku człowieka w procesie widzenia, zawiera m.in. promieniowanie niebieskie, określane też mianem światła High Energy Visual (HEV). Obejmuje ono długość fal od 436 nm do 495 nm. Nadmiar promieniowania niebieskiego niekorzystnie wpływa na narząd wzroku – przyczynia się do powstania zmian zwyrodnieniowych siatkówki oraz rozwoju zwyrodnienia plamki żółtej (AMD). Promieniowanie niebieskie, jako składowa światła słonecznego, oddziałuje na oczy każdego dnia. Za jego emisję odpowiadają również różnego rodzaju ekrany – telewizory, komputery, tablety, smartfony, itd… Wszyscy korzystający na co dzień z tego typu urządzeń są narażeni na zwiększone działanie promieni niebieskich.

 

Drugą grupę osób, dla których promieniowanie niebieskie stanowi duże zagrożenie są pacjenci po operacji zaćmy. Soczewka oka stanowi naturalną barierę ograniczającą ekspozycję siatkówki na te promienie. Wszczepienie sztucznej soczewki wiąże się z utratą tej ochrony. Dzięki zwiększonemu współczynnikowi odbicia światła niebieskiego w połączeniu z własnościami pochłaniania promieniowania UV przez materiał soczewki oraz redukcji odbicia tego promieniowania od wewnętrznej strony soczewki, soczewki z powłoką Ideal Max® Blue UV zapewniają kompleksową ochronę oczu przed działaniem promieniowania szkodliwego dla wzroku.

Mystic Max

MAX – przełomowa innowacja w ofercie powłok antyrefleksyjnych.

 

  • Zwiększona odporność na mikrozarysowania

Innowacyjność powłok zawierających warstwę Max polega na zastosowaniu procesu, podczas którego położona zostaje warstwa mineralna poprawiająca zarówno adhezję między lakierem a powłoką, jak i wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne. Zwiększoną twardość przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności osiągnięto dzięki odpowiedniej modyfikacji nanostruktury wiązką plazmy, co pozwoliło na odpowiednią densyfikację materiału.

  • Przejrzystość soczewek na dłużej

Warstwa MAX chroni soczewkę przed przedwczesnym zniszczeniem i zapewnia jej przejrzystość. Dzięki temu, użytkownik może cieszyć się komfortem widzenia przez dłuższy okres czasu. Wielowarstwowa bezbarwna powłoka antyrefleksyjna o zwiększonej odporności na zarysowania, z warstwą hydrofobową, oleofobową i antyelektrostatyczną, nanoszona na soczewki organiczne. Głównym wyróżnikiem tej powłoki jest brak odbicia resztkowego. Powłoka posiada tymczasową warstwę antypoślizgową. Dzięki niej soczewka nie stwarza problemów podczas obróbki do kształtu oprawki. Po obróbce warstwę antypoślizgową należy usunąć.

 
close-link