EasyWork - JZO

EasyWork®

Nowoczesne soczewki dla tych, którzy chcą cieszyć się szerokim polem widzenia podczas pracy w pomieszczeniach.

 

Charakterystyka produktu:

 • Optymalizacja pól widzenia bliży i odległości pośrednich.
  • Projekt soczewek oferuje bardzo wygodny obszar widzenia na odległości pośrednie, co pozwala przyjmować naturalną postawę podczas pracy.
  • Bardzo szerokie pole widzenia bliży zapewniające komfort widzenia zbliżony do tego w soczewkach jednoogniskowych.
  • Konstrukcja asymetryczna.
  • Optymalny komfort widzenia obuocznego.
 • Cyfrowa powierzchnia wklęsła.
  • Bardzo łagodny projekt powierzchni wklęsłej zapewnia natychmiastową adaptację.

Korzyści dla użytkownika:

 • Bardzo wygodne widzenia bliży i odległości pośrednich.
 • Naturalna i komfortowa pozycja ciała podczas pracy.
 • Z powłoką Ideal Max Blue UV – idealne rozwiązanie dla osób pracujących z monitorami.

UWAGA: Soczewek EasyWork nie wolno używać podczas kierowania pojazdami.

Dane techniczne:
Dane wejściowe do zamówienia:

 • Moce soczewek do bliży.
 • Wartość redukcji mocy:
  • 1,0 D (zalecana dla add ≤ 1,75 D),
  • 1,5 D (zalecana dla add > 1,75 D),
  • 2,0 D (zalecana dla add ≥ 2,25 D).

Montaż:
Ustawienie krzyża montażowego:

 • w pionie (HD) – wysokość położenia źrenicy do dali,
 • w poziomie (PD) – rozstaw źrenic do bliży.
  Minimalna wysokość montażu: 12 mm.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Soczewki korekcyjne są wyrobem medycznym, przeznaczonym głównie do produkcji okularów korygujących wady wzroku, po złożeniu ich z oprawą. Podmiotem odpowiedzialnym za niniejszą reklamę jest JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze. Producentem reklamowanych soczewek korekcyjnych jest JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze.