Primeo - JZO

Primeo®

Komfortowe widzenie obuoczne

 

Soczewki Primeo ® wykorzystują technologię Easy View, Digital Raytracing, Digital Vision Fit, dzięki którym uzyskano znaczną poprawę jakości widzenia na odległości pośrednie z jednoczesnym zmniejszeniem efektu “pływania obrazu”. Powyższe technologie dają także użytkownikowi duży komfort w widzeniu bliży oraz bardzo dobre widzenie obuoczne, a co za tym idzie bardzo łatwą i szybką adaptację do soczewek progresywnych.

 • Easy View: to opatentowana technologia, która wprowadza nową generację wyrafinowanych konstrukcji soczewek zapewniających wysokie standardy widzenia dla wymagających użytkowników. Jest to radykalne podejście, które odwraca normalny proces projektowania i umożliwiło stworzenie projektu soczewek progresywnych od samego początku z uwzględnieniem bardzo łagodnego przyrostu mocy.
 • Digital Raytracing: Soczewki okularowe obarczone są różnymi rodzajami błędów mocy, które narastają podczas patrzenia z dala od środka optycznego soczewki. Technologia  Digital Raytracing wykorzystuje specjalnie opracowane oprogramowanie, które uwzględnia wyniki raytracingu na całej soczewce w celu skorygowania tych błędów. W tych złożonych obliczeniach stosowane są standardowe wartości odległości rogówkowej i kąta pantoskopowego.
 • Digital Vision Fit jest rozszerzeniem technologii Digital Raytracing, w których odległość rogówkowa (CVD), kąt pantoskopowy i krzywizna oprawy są używane do rekalkulacji mocy soczewki (zarówno sfery, cylindra oraz osi), aby zapewnić jak najlepsze warunki noszenia/użytkowania. Aby tego dokonać wykorzystywany jest skomplikowany model matematyczny opisujący jak oko/użytkownik patrzy przez soczewkę.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

 • soczewka z progresją na powierzchni wewnętrznej
 • produkowana z wykorzystaniem opatentowanych technologii Easy View, Digital Raytracing, Digital Vision Fit
 • obrabiana z cyfrową precyzją w technologii FREEFORM
 • konstrukcja asymetryczna

Do przeprowadzenia pomiarów wszystkich parametrów niezbędnych do zamawiania zindywidualizowanych soczewek Primeo® Mio rekomenduje się używanie zestawu CyclopsLite lub EyeMio.

PARAMETRY ZAMÓWIENIA:

 • Moce soczewek do dali
 • Moce addycji
 • Dodatkowo dla wersji MIO: rozstaw źrenic i wysokość położenia źrenicy (PD i HD osobno dla oka prawego i lewego), parametry oprawy (wielkość tarcz, szerokość mostka)
 • Odległość oko soczewka (CVD)
 • Kąt pantoskopowy (PT)
 • Kąt zakrzywienia oprawy (FFA)
 • Odległość do czytania (RD)

 

MONTAŻ:

Ustawienie krzyża montażowego:

 • w pionie (HD) – wysokość położenia źrenic do dali
 • w poziomie (PD) – rozstaw źrenic do dali
 • minimalna zalecana wysokość montażu (od krzyża centracji do dolnej krawędzi soczewki):

            Primeo ®: 16 mm

            Primeo MINI® : 14 mm

            Primeo MIO® : 12 mm

 • minimalna odległość krzyża centracji do górnej krawędzi soczewki: wszystkie konstrukcje: 10 mm

Pobierz szablon Primeo®

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Soczewki korekcyjne są wyrobem medycznym, przeznaczonym głównie do produkcji okularów korygujących wady wzroku, po złożeniu ich z oprawą. Podmiotem odpowiedzialnym za niniejszą reklamę jest JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze. Producentem reklamowanych soczewek korekcyjnych jest JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze.