POWŁOKA TREND COLOR-UV - JZO

Powłoka antyrefleksyjna Flash UV

Powłoka Trend Color UV nanoszona jest na wewnętrzną powierzchnię soczewek barwionych. Jej zadaniem jest redukcja odbicia promieni UV od wewnętrznej strony soczewki. Ochrona UV w przypadku soczewek barwionych ma szczególne znaczenie. W warunkach dużej ekspozycji na promieniowanie UV – w słoneczny dzień, gdy używamy okularów przeciwsłonecznych, źrenica jest rozszerzona. Brak ochrony w postaci powłoki antyrefleksyjnej typu UV na wewnętrznej stronie soczewki, skutkuje zwiększoną ekspozycją gałki ocznej na promieniowanie UV. W rezultacie zwiększone zostaje ryzyko powstania m.in. chorób siatkówki i rozwoju zaćmy. Wybór powłoki antyrefleksyjnej Trend Color UV w połączeniu z soczewką barwioną zapewnia ochronę oka przed szkodliwym promieniowaniem UV, przy jednoczesnym zachowaniu estetyki barwienia (Intensywny kolor odbicia resztkowego powłoki AR naniesionej na stronę wypukłą soczewki barwionej, może nie pasować do koloru samego barwienia).

Barwienia chemiczne soczewek organicznych

Podstawowa oferta obejmuje 63 modele barwienia wykonywane w trzech typach:

 • barwienie podstawowe – cała soczewka zabarwiona jednolicie,
 • barwienie gradalne – jedna strefa rozjaśniania od góry do dołu,
 • barwienie bigradalne – dwie strefy rozjaśniania od góry i od dołu do środka soczewki.

Ponadto proponujemy: barwienie „na życzenie klienta“ barwienie soczewek na kolor wymarzony przez klienta, opisany w oparciu o modele z oferty podstawowej lub dostarczony wzór. Zasady zamawiania barwienia „na życzenie klienta” są opisane na str. X Katalogu JZO.

Barwienia selektywne

 

 

 

Barwienia selektywne filtrują część promieniowania i poniżej pewnej granicy nie przepuszczają go w ogóle, bądź w bardzo ograniczonym zakresie (np. transmitancja w danym zakresie nawet poniżej 1-2%). Dzięki takim barwieniom możemy w znaczny sposób podwyższyć kontrast i ostrość widzenia pacjenta oraz zredukować odblaski w przypadku soczewek z powłoką antyrefleksyjną. Barwienia dopasowuje się do pacjenta subiektywnie, czyli to sam pacjent musi zadecydować, które barwienie jest dla niego najlepsze. Pacjent testuje różne barwienia w różnych warunkach i określa, w których jego wzrok najbardziej odpoczywa, w których jakość widzenia jest najlepsza.

Żółty (MED 1 i MED 2), żółtopomarańczowy (MED 3), pomarańczowy (MED 4), czerwony (MED 5), kasztanowy (MED 6), brązowoczerwony (MED 7 i MED 8)

 • zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (retinitis pigmentosa),
 • retinopatia,
 • achromasia, albinizm,
 • zwyrodnienie plamki żółtej (AMD),
 • zaćma nabyta (starcza),
 • światłowstręt.

Dodatkowo czerwony (MED 5), kasztanowy (MED 6), brązowoczerwony (MED 7 i MED 8)

 • jaskra,
 • zanik nerwu wzrokowego,
 • dystrofia czopków,
 • oko bezsoczewkowe,
 • pseudofakia – stan po operacji zaćmy z wszczepioną sztuczną soczewką.

Uwaga! Dane dla soczewki z barwieniem selektywnym i powłoką antyrefleksyjną Ideal Max UV.

 • MED 1 – absorbuje ponad 90% całości promieniowania dla fal o długościach do 450 nm,
 • MED 2 – absorbuje ponad 95% całości promieniowania dla fal o długościach do 450 nm,
 • MED 3 – absorbuje ponad 95% całości promieniowania dla fal o długościach do 480 nm,
 • MED 4 – absorbuje ponad 90% całości promieniowania dla fal o długościach do 510 nm,
 • MED 5 – absorbuje ponad 90% całości promieniowania dla fal o długościach do 590 nm i ponad 99% całości promieniowania dla fal o długościach do 450 nm,
 • MED 6 – absorbuje ponad 90% całości promieniowania dla fal o długościach do 570 nm i ponad 99% całości promieniowania dla fal o długościach do 480 nm,
 • MED 7 – absorbuje ponad 90% całości promieniowania dla fal o długościach do 660 nm i ponad 95% całości promieniowania dla fal o długościach do 600 nm,
 • MED 8 – absorbuje ponad 90% całości promieniowania dla fal o długościach do 690 nm i ponad 95% całości promieniowania dla fal o długościach do 630 nm.

Barwienia standardowe i selektywne

Uwagi:

 

 • Każda soczewka barwiona gradalnie i bigradalnie posiada nacięcie krawędzi oznaczające jej dół.
 • Po lewej stronie soczewki z modelem barwienia podano w procentach wartości absorpcji (A), po prawej wartości transmisji (T). Obie wartości mierzone w odległości 8 mm od krawędzi soczewki.
 • Suma wartości absorpcji i transmisji ≠100%.
 • Ze względu na brak możliwości oddania rzeczywistych barw na papierze, kolory modeli barwienia mogą wykazywać pewne różnice w odniesieniu do rzeczywistych barw soczewek.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Soczewki korekcyjne są wyrobem medycznym, przeznaczonym głównie do produkcji okularów korygujących wady wzroku, po złożeniu ich z oprawą. Podmiotem odpowiedzialnym za niniejszą reklamę jest JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze. Producentem reklamowanych soczewek korekcyjnych jest JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze.