B-lite - JZO

B-Lite

Nowa generacja soczewek dwuogniskowych bez widocznej linii między obszarem do bliży i dali

 

Soczewki dwuogniskowe wykonywane w technologii obróbki cyfrowej (Free Form). Przeznaczone dla prezbiopów w każdym wieku, dla których standardowe okulary dwuogniskowe są mało estetyczne.

Charakterystyka produktu:

 • moc do bliży uzyskana na stronie wewnętrznej,
 • wykonywane w technologii cyfrowej (Free Form).

Korzyści dla użytkownika:

 • szerokie pole widzenia do dali i do bliży,
 • łagodne przejście między obszarami widzenia,
 • brak widocznej linii lub segmentu jak w standardowych soczewkach dwuogniskowych,
 • łatwa adaptacja.

Dane techniczne:

 • soczewki B-Lite podobnie jak soczewki progresywne, posiadają oznaczenia trwałe i nietrwałe pozwalające na łatwe zamontowanie w oprawie.
  Dane wejściowe do zamówienia:

  • Moce soczewek do dali.
  • Wartość addycji.

Montaż:

Ustawienie punktu montażowego:

    • w pionie (HD) – w ysokość położnia źrenic do dali,
    • w poziomie (PD) – rozstaw źrenic do dali,
    • minimalna wysokość tarczy okularowej 25 mm,
    • minimalna wysokość montażu: 15 mm.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Soczewki korekcyjne są wyrobem medycznym, przeznaczonym głównie do produkcji okularów korygujących wady wzroku, po złożeniu ich z oprawą. Podmiotem odpowiedzialnym za niniejszą reklamę jest JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze. Producentem reklamowanych soczewek korekcyjnych jest JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze.