Nota prawna - JZO

Nota Prawna JZO S.A.

Niniejsza witryna jest obsługiwana przez JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Ludwika Waryńskiego 12, 58-500 Jelenia Góra, KRS 0000644768, NIP: 6111015261, kapitał zakładowy w wysokości 1.030.500 zł (dalej “JZO”) i jest zlokalizowana na serwerze stanowiącym własność JZO.

Żadna informacja zamieszczona w niniejszym serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Soczewki korekcyjne są wyrobem medycznym, przeznaczonym głównie do produkcji okularów korygujących wady wzroku, po złożeniu ich z oprawą. Podmiotem odpowiedzialnym za niniejszą reklamę jest JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze. Producentem reklamowanych soczewek korekcyjnych jest JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze.