Szkła jednoogniskowe i dwuogniskowe - czym się różnią i które wybrać?

Szkła jednoogniskowe

Podstawowe szkła okularowe stosowane głównie do korekcji wad wzroku. Mogą być wykonane z różnych materiałów oraz posiadać różne konstrukcje.

Konstrukcja sferyczna – szkła posiadają powierzchnię zewnętrzną będącą wycinkiem sfery, co oznacza, że jej krzywizna ma jednakowy promień na całej powierzchni. Powierzchnia wewnętrzna takich szkieł może być sferyczna (szkła o mocy sferycznej) lub toryczna (szkła astygmatyczne).

Konstrukcja asferyczna – kształt powierzchni wypukłej jest wynikiem obliczeń mających na celu skonstruowanie cieńszych szkieł, bardziej płaskich z lepiej skorygowanymi abberacjami niż w szkłach sferycznych. Konstrukcje te są stosowane głownie w szkłach średnio i wysokoindeksowych, aby dodatkowo zmniejszać grubość szkieł służących do korekcji dużych wad wzroku.

Konstrukcja asferyczna typu Omega (Izoplast 150 ASP) – szkła przeznaczone do korekcji dużej dalekowzroczności. Charakteryzuje się polepszeniem jakości obrazu w centralnej części szkieł (obszar o średnicy 43 mm) z jednoczesnym zmniejszeniem jej grubości. Jest szczególnym przypadkiem szkieł asferycznych.

Szkła pryzmatyczne – szkła służące do korekcji zaburzeń widzenia obuocznego. Jako szkła pryzmatyczne można wykonać szkła jednoogniskowe, dwuogniskowe, do bliży i odległości pośrednich (office) oraz progresywne.

Szkła dwuogniskowe

Szkła dwuogniskowe, zwane często bifokalnymi powstały jako pierwsze rozwiązanie dla prezbiopów.

 

Zapewniają wygodną obserwację obszarów bliskich i dalekich. Oferta szkieł dwuogniskowych JZO obejmuje standardowe szkła z widoczną linią podziału między strefą do obserwacji dali i strefą do bliży BIF, oraz nowoczesną konstrukcję B-Lite. Szkła B-Lite to nowa generacja szkieł dwuogniskowych wykonana w technologii Free Form. Największą zaletą szkieł B-Lite jest brak widocznej granicy pomiędzy strefą do dali i bliży, dzięki czemu są wyjątkowo estetyczne. Szkła te przeznaczone są dla prezbiopów w każdym wieku.

Oprócz szkieł B-Lite oferta JZO obejmuje szkła dwuogniskowe BIF z segmentem do bliży o szerokości 28 mm, wykonywane z różnych materiałów::

  • organiczne bezbarwne,
  • organiczne fotochromowe brązowe i szare: TransitionsTM i Acclimates,
  • mineralne: bezbarwne,
  • mineralne fotochromowe brązowe i szare.

UWAGA! Szkła dwuogniskowe nie zapewniają korekcji wzroku na odległości pośrednie.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Soczewki korekcyjne są wyrobem medycznym, przeznaczonym głównie do produkcji okularów korygujących wady wzroku, po złożeniu ich z oprawą. Podmiotem odpowiedzialnym za niniejszą reklamę jest JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze. Producentem reklamowanych soczewek korekcyjnych jest JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze.