Historia - JZO

Jesteśmy firmą o wieloletniej tradycji

Wspieramy wzrok pokoleń Polaków od 1945 r.

Dostarczamy najwyższej klasy szkła okularowe, zapewniające doskonałą korekcję i ochronę wzroku. Nasze soczewki to najwyższej jakości wyroby medyczne, spełniające wymagania światowych norm dotyczących optyki okularowej.

W nowocześnie wyposażonej fabryce i laboratorium, zlokalizowanych w Jeleniej Górze, wykorzystujemy technologicznie zaawansowane projekty opracowane przez BBGR- francuskiego lidera branży optycznej. Jesteśmy Członkiem Grupy Essilor.

*Aby zapoznać się z treściami dedykowanymi optykom, przejdź do zakładki Dla Optyka.

Historia

Lata 1945-1960

Historia miejsca,  gdzie dziś jest JZO, sięga początku XX wieku i związana jest z powstaniem firmy produkującej maszyny, założonej przez Maxa Aleksandra Starke i Ryszarda Hoffmana, w miejsce dawnej suszarni lnu.

28 maja 1940 powstało tu przedsiębiorstwo produkujące szkło optyczne Hirschberger Optische Werke GmbH.  Zdecydowała o tym, m.in.  duża hala montażowa (późniejsza huta) pozostająca w dyspozycji miasta, jako sala widowiskowo-sportowa. Dokupiono teren  niezabudowany w okolicy zakładów, ponad 4 ha, i do końca wojny postawiono na nim m.in.: budynek administracyjny, hale produkcyjne, budynki pomocnicze i mieszkalne – w większości  istniejące do dziś. Produkcję rozpoczęto w 1943 roku. Maszyny do szlifowania i polerowania szkła dostarczała  firma Clave z Paryża.

7 maja 1945 roku zakład zamknięto, ale ponieważ nie uległ on zniszczeniu, a Niemcy także niewiele z niego wywieźli, już na początku czerwca Polski Komitet Ekonomiczny podjął decyzję o wznowieniu produkcji.

1 września 1945 r. grupa Polaków z pełnomocnikiem Ministra Przemysłu inż. Kurdzielem przejęła  fabrykę od radzieckiej Komendantury Miasta i Miejskiej Straży Przemysłowej.

 

Zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Przemysłu, utworzono Państwową Wytwórnię Optyczną (PWO). Później kilka razy modyfikowano nazwę:

 

1950r. –  Jeleniogórska Wytwórnia Optyczna

 

1969r. – Jeleniogórskie Zakłady Optyczne przedsiębiorstwo państwowe

 

1995r. – Jeleniogórskie  Zakłady  Optyczne  sp. z o.o.

 

2001r. – JZO sp. z o.o.

 

2016r. – JZO S. A.

W 1946 r. przejęto na potrzeby fabryki wyposażenie zakładu mechanicznego ”Otto Lehman” z Podgórzyna. Zasadniczym profilem produkcji miało być:

 • topienie szkła optycznego,
 • wyrób szkła technicznego,
 • obróbka szkła w blokach
 • obróbka elementów optycznych i posrebrzanych.

Pierwsze wyroby wykonywano korzystając z doświadczeń niemieckiej załogi, ale systematycznie sprowadzano do Jeleniej Góry polską kadrę, np. z Polskich Zakładów Optycznych z Warszawy. Specjaliści przyjeżdżali z całej Polski. Fachowców dla zakładu kształciły także powstałe na terenie PWO: szkoła przyzakładowa (od 1946 roku) oraz  technikum dla pracujących o specjalności optyka i mechanika precyzyjna (od 1952 roku).

Lata 1946-1960 to intensywny rozwój przedsiębiorstwa. Początkowo istniały tylko dwa wydziały produkcyjne: huta i optyka, (otwarte w 1946r.). Później, na bazie przejmowanych hal od Fabryki Maszyn Papierniczych, powstały jeszcze wydziały: formowania szkła, szlifiernia i wytopów szkła technicznego.

W latach 1954-1958 zmodernizowano produkcję. Pierwsze lata po wojnie, to też okres intensywnych działań socjalnych adresowanych do pracowników JZO. Z własnych środków wybudowano w 1956r. budynek z przeznaczeniem na żłobek. Były też stołówka i świetlica (której lokal w 1961 roku przekazano redakcji “Nowin Jeleniogórskich”), przedszkole oraz punkty usługowe: szewski i krawiecki (1953-1957). Przedsiębiorstwo prowadziło także własne gospodarstwo rolne (1952-58). Sprowadzani do JZO pracownicy otrzymywali mieszkania. Swoistą enklawę tworzyły trzy bloki przy ulicy Spółdzielczej, które nazywano “MDM”.

Od 1959 organizowano wczasy dla pracowników. JZO miało własny zespół dramatyczny (1946-1950), którego występy odnotowała Gazeta Robotnicza (nr72/50) oraz zespół rewelersów. Na miejscu była też biblioteka. Istniało koło sportowe “Stal JWO”, koło zakładowe NOT (1950), a także Klub Techniki i Racjonalizacji (1951r.), którego członkowie uzyskiwali nagrody na Konkursach “Mistrz racjonalizacji”.

Lata 1960-1989 – przedsiębiorstwo państwowe

W latach 60-tych fachowcy przyjeżdżali do Jeleniej Góry zachęceni ciekawą pracą i możliwością zdobycia mieszkania.

Wyższą kadrę techniczną pozyskiwano przede wszystkim z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie był wydział ceramiczny ze specjalizacją szklarską. Sporą część kadry stanowili też absolwenci takich uczelni, jak: Politechnika Wrocławska i Warszawska, Uniwersytet oraz Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.

Dzięki specjalistom i prowadzonym przez nich pracom badawczo-rozwojowym modernizowano i rozwijano produkcję. Rocznie powstawało  ok. 12 nowych rodzajów szkieł optycznych bezbarwnych i barwionych.

W 1962 r. uruchomiono produkcję przeciwsłonecznych soczewek korekcyjnych, natomiast  w 1965 r. produkcję półfabrykatów na prasówki okularowe ze szkła płynnego,  która polegała na prasowaniu wielokrążków, z których wycinano „gopsy”, rozważano je na automatycznej wadze i ręcznie prasowano. Doskonalono procesy technologicznych ze zwróceniem szczególnej uwagi na produkcję szkła technicznego.

W latach 1958-64 uruchomiono własną produkcję donic metodą odlewania przy wykorzystaniu krajowych surowców, a w 1972 r. rozpoczęto automatyczną produkcję prasówek okularowych. Jednak zasadniczy przełom w produkcji szkła nastąpił w 1974 r., kiedy wdrożono najnowocześniejsze wówczas w świecie rozwiązanie – pierwszą linię ciągłego wytopu szkła w platynie, w piecu elektrycznym.

W tym czasie soczewki okularowe bezbarwne wytwarzano początkowo ze standardowego szkła lustrzanego, a następnie ze szkła BKL, którego skład (opracowany i opatentowany w 1986 r.) charakteryzował się m.in. zmniejszoną przepuszczalnością promieniowania ultrafioletowego.

Rozwijał się również asortyment pod kątem  średnic (56, 60, 65, 70 i 75 mm) oraz większego zakresu mocy czołowej.

Do 1989 roku wyroby JZO  produkowano dla różnych  branż (wojsko, przemysł  optyczny i precyzyjny).  Zasadniczo jednak produkcja przeznaczona była dla wojska.

Kiedy nastąpiło załamanie gospodarcze i gwałtownie spadło zapotrzebowanie na szkło optyczne dla tego sektora rynku, JZO musiało  całkowicie wstrzymać  produkcję szkła optycznego. Skutkiem tego było np. zmniejszenie zatrudnienia oraz poważne trudności z finansowaniem przedsiębiorstwa.

Historia JZO 1990-1995 – Restrukturyzacja i prywatyzacja

Jak dla wielu innych przedsiębiorstw w kraju, także dla JZO, rok 1990 był bardzo trudny. W wyniku spadku zapotrzebowani na szkło optyczne, drastycznie spadła ilość zamówień.

Postawiono więc rozwinąć, marginalną dotąd, produkcję soczewek okularowych.

Od Śląskich Zakładów Mechaniczno–Optycznych odkupiono maszyny i urządzenia do produkcji mineralnych soczewek okularowych astygmatycznych, co pozwoliło na przygotowanie kolejnego rozszerzenia dostaw rynkowych.

W lutym 1994 r., na spotkaniu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, JZO zobowiązało się do sprywatyzowania przedsiębiorstwa. Rozpoczęto w związku z tym opracowywanie koncepcji utworzenia spółki pracowniczej i przejęcia w leasing mienia po dotychczasowym przedsiębiorstwie państwowym.

Wniosek prywatyzacyjny złożono w lipcu 1994 r., a 26 czerwca 1995r. podpisano akt notarialny spółki, do której przystąpiło 271 udziałowców. Likwidację JZO przedsiębiorstwa państwowego zakończono 31 października 1995 r., a 9 maja 1996 r., z mocą obowiązywania od 1 listopada 1995 r., doszło do podpisania umowy leasingowej oddającej Spółce w odpłatne użytkowanie na okres dziesięciu lat mienia Skarbu Państwa. w ten sposób, od 1 listopada 1995 roku, Spółka rozpoczęła działalność, wykorzystując istniejące zaplecze produkcyjne (huta, maszyny).

Postanowiono  skoncentrować się na produkcji soczewek okularowych.

3 marca 1999 r. (wcześniej niż pierwotnie zakładano) w siedzibie Delegatury Skarbu Państwa we Wrocławiu umowę leasingową zastąpiono umową kupna-sprzedaży.

Historia JZO – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością od 1995 r.

Od 1995 roku JZO zaczęło inwestować w nowe technologie, tak by zaoferować użytkownikom okularów doskonałe jakościowo, nowoczesne soczewki okularowe zaspokajające ich potrzeby zdrowotne, użytkowe, funkcjonalne i estetyczne oraz spełniające normy światowe z zakresu optyki okularowej.

W 1994 r. wprowadzono do produkcji bezbarwne soczewki organiczne z materiału CR 39, a od 1995 r. zaoferowano je jako barwione – początkowo na określone modele,  później również z możliwością barwienia na kolor żądany przez klienta.

W roku 1996 do oferty spółki weszły mineralne soczewki progresywne. Od tej chwili JZO systematycznie modyfikowało i rozszerzało ten rodzaj asortymentu, proponując zawsze najnowocześniejszy typ konstrukcji tych soczewek.

Ważną ofertą handlową firmy były soczewki okularowe uszlachetnianie wielowarstwowymi powłokami antyrefleksyjnymi. Jednowarstwowe powłoki nanoszono na soczewki okularowe już w roku 1990r., natomiast w 1997 r. uroczyście otwarto nowoczesny kompleks uszlachetniania soczewek okularowych, obejmujący głównie pracownię próżniowego nanoszenia powłok antyrefleksyjnych, pracownię utwardzania soczewek organicznych oraz pracownię barwienia chemicznego soczewek organicznych. Kompleks wyposażono w nowoczesny zespół wentylacyjno – klimatyzacyjny, zapewniający odpowiednie wymagania dotyczące czystości powietrza, temperatury i wilgotności.

Od roku 1998 rozpoczęto wydawanie IZOPTYKI – kwartalnika branżowego, adresowanego głównie do optyków okularowych, a w 2000 r. stworzoną pierwszą stronę internetową firmy.

JZO było inicjatorem powstania Stowarzyszenia Polskich Producentów na Rzecz Ochrony i Korekcji Wzroku, (rejestracja w 2003 roku, rozwiązanie w 2008r.)

Jednym z bardziej znaczących sukcesów w historii  firmy było uzyskanie przez Spółkę w 1999 r. Certyfikatu ISO 9002. Firma otrzymała taki certyfikat jako pierwsza w branży oftalmicznej w krajach Europy Środkowo -Wschodniej.

W 2008 roku wprowadzono technologię cyfrowej obróbki soczewek okularowych, zwanej również free form, gdzie procesami związanymi z wykonaniem soczewek steruje specjalny komputerowy program obliczeniowy. Technologię tę wprowadzono na bazie licencji francuskiej firmy BBGR, łącząc w ten sposób francuską technologię z polską jakością wykonania soczewek.

Firma prowadzi liczne działania prospołeczne. Wiodącym stał się program profilaktyki i korekcji wzroku „Ratujmy Wzrok Dzieciom” – realizowany od 2003 r. wspólnie z samorządami wielu miast.

Spółkę wielokrotnie nagradzano, a do najważniejszych wyróżnień należą:

 • Teraz Polska,
 • Mister Eksportu,
 • Dolnośląski Klucz Sukcesu,
 • Polska Nagroda Jakości,
 • Odkrycie Roku – Laur Konsumenta,
 • Laur Klienta,
 • Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich.

 

2009 r. w celu wzmocnienia pozycji JZO – jako najnowocześniejszej na terenie Polski firmy, oferującej soczewki okularowe, spełniające indywidualne oczekiwania użytkowników – zdecydowano się na integrację z wieloletnim partnerem strategicznym, francuską firmą BBGR z siedzibą w Paryżu. Kontakty handlowe z BBGR, sięgały 1993 r., kiedy JZO było jeszcze przedsiębiorstwem państwowym. Współpraca ta pozwoliła stać się Spółce ważnym producentem na polskim rynku branży optycznej, wprowadzającym nowoczesne produkty i technologie.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Soczewki korekcyjne są wyrobem medycznym, przeznaczonym głównie do produkcji okularów korygujących wady wzroku, po złożeniu ich z oprawą. Podmiotem odpowiedzialnym za niniejszą reklamę jest JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze. Producentem reklamowanych soczewek korekcyjnych jest JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze.