CSR - JZO

CSR - Społeczna odpowiedzialność biznesu

Zmysł wzroku jest najważniejszym ze zmysłów – aż 80% tego, co pamiętamy widzieliśmy. Rozumiejąc jego wagę, od lat prowadzimy szereg akcji edukacyjnych i programów profilaktyki i korekcji wzroku.

 

 

 

Bieg Czas na Wzrok

 

To wyjątkowe wydarzenie o charakterze rodzinnym i sportowym, ale przede wszystkim – charytatywnym, w którym wspieramy SOS Wioski Dziecięce.

 

1 biegacz = 1 para okularów korekcyjnych dla dziecka

 

Dowiedz się więcej: Bieg czas na wzrok

 

Tytuł Dobroczyńcy Roku 2018 dla Grupy Essilor

Decyzją Kapituły Konkursu oraz internautów, którzy w internetowym głosowaniu oddali swój głos na Grupę Essilor, otrzymaliśmy tytuł Dobroczyńcy Roku 2018 w kategorii „Wolontariat pracowniczy”. Zostaliśmy docenieni za program „Zobacz Lepszą Przyszłość”, w ramach którego ponad stu wolontariuszy Grupy Essilor przebadało w minionym roku prawie 4000 dzieci i młodzieży z 273 domów dziecka. Dzięki temu 1000 podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych mogło zobaczyć świat wyraźnie dzięki bezpłatnie przekazanym okularom korekcyjnym.

Mirosław Nowak, Country VP Grupy Essilor na Polskę i kraje bałtyckie, odbierając statuetkę, powiedział: „Jesteśmy niezwykle dumni z tego prestiżowego wyróżnienia – tę nagrodę traktujemy jako uhonorowanie kilkunastu lat naszych działań dobroczynnych, które prowadzimy regionalnie i ogólnokrajowo, docierając do najbardziej potrzebujących”
Program kontynuujemy także w tym roku – odwiedziliśmy już ponad 170 nowych domów dziecka, gdzie przebadaliśmy wzrok 2000 podopiecznych w wieku od 5 do 26 lat.

Ratujmy Wzrok Dzieciom

Program profilaktyki i korekcji wzroku „Ratujmy Wzrok Dzieciom” ma na celu krzewienie profilaktyki w zakresie widzenia oraz zapewnienie dzieciom prawidłowej korekcji wzroku. To niepowtarzalny program, bo gwarantuje kompleksową pomoc – od diagnozy okulistycznej, po zaopatrzenie dzieci w najlepszej jakości okulary. Objęci są nim uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów. Grupy wiekowe wybrano dlatego, że w klasie pierwszej szkoły podstawowej można zdiagnozować wszystkie dzieci, także te, które nie chodziły wcześniej do przedszkola. Badania w gimnazjum ponawia się, ponieważ niektóre wady wzroku mają charakter postępujący. Jego inicjatorem jest JZO, producent szkieł okularowych, który organizuje go wraz z samorządami miast: Jelenia Góra, Kowary, Zgierz oraz gminami powiatu jeleniogórskiego i Rotary Club z Jeleniej Góry. Parterami programu są optycy okularowi. Jest on realizowany od 2003 r., jako kontynuacja akcji „JZO Dzieciom” (z 2002 r.).

Zadaniem wiodącym w programie „Ratujmy Wzrok Dzieciom” jest uświadamianie rodzicom, dzieciom, nauczycielom, że wady wzroku trzeba koniecznie korygować!

Brak prawidłowej korekcji wzroku może powodować trudności w nauce. Dzieci często nie zgłaszają problemów z widzeniem, ponieważ wada wzroku może być kompensowana pracą drugiego oka lub zwiększonym wysiłkiem mózgu. Jednak długotrwała kompensacja może prowadzić do nieodwracalnych zmian w organizmie, a dodatkowy, niefizjologiczny wysiłek odbija się niekorzystnie na koncentracji i wywołuje często dolegliwości neurologiczne.

Coroczne badania (prowadzone od 2003 r.) dają bezprecedensową wiedzę na temat rodzaju wad wzroku i schorzeń oczu u dzieci, a co najważniejsze, pozwalają zapobiegać pogłębianiu niezdiagnozowanych wcześniej wad wzroku i chorób oczu.

Program to też niejednokrotnie pierwsza forma kontaktu dzieci z lekarzem okulistą i optykiem, dzięki czemu można nie tylko zobrazować skalę problemu, ale także zdefiniować powiązania między występowaniem określonych wad wzroku a różnymi czynnikami ryzyka występującymi w wieku szkolnym.

Organizatorzy programu propagują ideę dobrego widzenia oraz uświadamiają opiekunom i dzieciom, jak ważne jest prawidłowe korygowanie wad wzroku. Działania te mają na celu upowszechnienie regularnych wizyt kontrolnych u lekarza okulisty oraz zwracanie uwagi na przyczyny mogące wpłynąć na rozwój wad wzroku. Regularna kontrola wzroku nie tylko pozwala na diagnostykę i korekcję typowych wad wzroku, ale umożliwia także wykrycie w odpowiednim momencie schorzeń, które mogą przekształcić się w poważny problem (zaćma, jaskra, choroby siatkówki). Program ma wsparcie medialne. Idea dobrego widzenia promowana jest w mediach regionalnych, w prasie branżowej oraz na stronach internetowych.

Opieka nad szkołami i uczelniami o profilu optycznym

Zgodnie z założeniami naszej strategii PR stałym i wieloletnim mecenatem obejmujemy szkoły i uczelnie o kierunku optycznym w całej Polsce. Placówkom przekazujemy szkła brakowe do celów dydaktycznych. Bezpłatne szkła do ćwiczeń były przekazywane dla:

  • Politechniki we Wrocławiu,
  • Polski Instytut Kształcenia Optyków,
  • Politechnika Częstochowska,
  • Uniwersytet Szczeciński,
  • Uniwersytet w Toruniu (Waldemar Błoch).

Gościmy w JZO słuchaczy szkół o profilu optycznym. Wspieramy też wiele krajowych konferencji, sympozjów, zjazdów organizowanych przez szkoły wyższe.
Szkołom i uczelniom udostępniamy bezpłatnie łamy Izoptyki, a w ramach sponsoringu wspieramy konferencje naukowe organizowane przez Katedrę Optometrii i Biologii Układu Wzrokowego.

Dofinansowywaliśmy też wydanie publikacji branżowych: Marek Zając, Optyka w zadaniach dla optometrystów, Wrocław 2011; Marek Zając, Optyka okularowa, Wrocław 2003; Wybrane zagadnienia okulistyczne, podręcznik dla studentów i słuchaczy szkół medycznych, pod red. M. B. Litwin, H. Bryg, Kraków 2005. Udostępniliśmy materiały do książki Postawy refrakcji oka i korekcji wad wzroku, M. Jarzębińska-Vecerowa, D. Tuleja, Wrocław 2005. Studentom Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu nieodpłatnie dostarczaliśmy trudno dostępne na rynku narzędzia polerskie oraz szkło optyczne. Dzięki naszej pomocy corocznie ok. 500 uczniów i studentów korzysta z darmowych materiałów informacyjnych i rzeczowych potrzebnych w nauce optyki okularowej.

Polski Związek Niewidomych

We wrześniu 2019 r. przekazaliśmy najwyższej wartości darowiznę, jaką otrzymał Polski Związek Niewidomych Koło w Jeleniej Górze (Więcej tutaj). Od 1996 r. członkom Jeleniogórskiego Koła Polskiego Związku Niewidomych realizujemy bezpłatnie recepty na specjalistyczne szkła okularowe, dzięki czemu corocznie około 100 osób otrzymuje za darmo szkła okularowe, do korekcji wysokich i skomplikowanych wad wzroku (za ten rodzaj wsparcia JZO otrzymało w 2002 roku Złotą Odznakę Honorową Polskiego Związku Niewidomych).

Jesteśmy również współorganizatorem akcji „Każdy ma prawo dobrze widzieć”, realizowanej wspólnie z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, fundacją Bread of Life oraz Punktem Informacyjnym Europe Direc. Podczas akcji każdorazowo ponad 100 osób w najtrudniejszej sytuacji ma refundowane okulary.

Przekazaliśmy szkła okularowe podopiecznym Towarzystwa Opieki im. św. Brata Alberta, badanym przez studentki specjalności Optometria na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej.

Muzeum Karkonoskie

 W ramach programu „Partner Regionalny” naszym mecenatem obejmujemy kolekcję Szkła Artystycznego im. Mieczysława Buczyńskiego eksponowaną w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze. Za ten rodzaj wsparcia byliśmy nominowani do nagrody „Dobroczyńca Kultury Polskiej”.

 

Do Rady Muzeum została nominowana nasza emerytowana pracownica oraz  Przewodnicząca Kolegium Redakcyjnego Bogumiła Zbyszyńska.

 

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Soczewki korekcyjne są wyrobem medycznym, przeznaczonym głównie do produkcji okularów korygujących wady wzroku, po złożeniu ich z oprawą. Podmiotem odpowiedzialnym za niniejszą reklamę jest JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze. Producentem reklamowanych soczewek korekcyjnych jest JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze.