Darowizna JZO - JZO

Darowizna JZO

Darowizna na rzecz Polskiego Związku Niewidomych.

 

Długoletnia współpraca między JZO S. A. a Polskim Związkiem Niewidomych, w tym Koła w Jeleniej Górze, została przypieczętowana 13.09.2019 r. przekazaniem darowizny w postaci soczewek kontaktowych oraz płynów do dezynfekcji soczewek na rzecz podopiecznych Związku. JZO S. A. przekazało łącznie trzy palety produktów o łącznej wartości przekraczającej 90.000 PLN brutto.

„Jest to pierwsza tak duża i chyba największa w Polsce darowizna materialna, jaką otrzymuje Polski Związek Niewidomych”- powiedział Tomasz Żylewicz, Wiceprezes Zarządu PZN Koła w Jeleniej Górze. Rozumiejąc jak trudna jest korekcja wysokich i skomplikowanych wad wzroku, JZO S. A. od 1996 roku wspiera Polski Związek Niewidomych, w tym Koło w Jeleniej Górze, realizując bezpłatnie co roku recepty na soczewki okularowe dla kilkudziesięciu członków Związku. Przekazane soczewki kontaktowe oraz płyny do ich dezynfekcji są uzupełnieniem dotychczasowych darowizn na rzecz niedowidzących i niewidomych.

„Otrzymane soczewki oraz płyny zostaną rozprowadzone także do innych okręgów Polskiego Związku Niewidomych” – potwierdziła Iwona Tymiuk, Prezes Zarządu Polskiego Związku Niewidomych, Koła w Jeleniej Górze.

JZO S. A. Polski Ekspert Optyczny dba o wzrok pokoleń Polaków od 1945 roku. Wieloletnie doświadczenie w branży optycznej poparte przynależnością do koncernu o międzynarodowym zasięgu pozwala firmie oferować soczewki okularowe najnowszej generacji, zapewniające doskonałą korekcję i ochronę wzroku. Soczewki okularowe JZO to najwyższej jakości wyroby medyczne, spełniające wymagania światowych norm dotyczących optyki okularowej. W swojej działalności filantropijnej spółka koncentruje się na edukacji i profilaktyce dzieci i dorosłych w zakresie prawidłowego widzenia oraz materialnym wsparciu na rzecz organizacji zrzeszających słabo i niedowidzących.

Polski Związek Niewidomych Koło w Jeleniej Górze jest Organizacją Pożytku Publicznego działającą na terenie województwa dolnośląskiego, zapobiegającą wykluczeniu społecznemu oraz zawodowemu niewidomych i słabowidzących. Prowadząc działalność doradczą, rehabilitacyjną, informacyjną, szkoleniową, kulturalną i promocyjną, organizacja niesie wszechstronną pomoc osobom dotkniętym chorobami narządu wzroku oraz ich rodzinom.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Soczewki korekcyjne są wyrobem medycznym, przeznaczonym głównie do produkcji okularów korygujących wady wzroku, po złożeniu ich z oprawą. Podmiotem odpowiedzialnym za niniejszą reklamę jest JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze. Producentem reklamowanych soczewek korekcyjnych jest JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze.