Polario - JZO

Polario

  • zwiększają naturalną percepcję kolorów oraz poprawiają kontrast i widoczność.
  • redukują odblaski od powierzchni poziomych, zapewniając bezpieczeństwo i komfort podczas prowadzenia samochodu oraz aktywności na świeżym powietrzu.

  • wyjątkową jakość widzenia dzięki eliminacji olśnień,
  • lepsze postrzeganie kolorów,
  • mniej zmęczone oczy,
  • 100% ochrony przed szkodliwym promieniowaniem UVA i UVB.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Soczewki korekcyjne są wyrobem medycznym, przeznaczonym głównie do produkcji okularów korygujących wady wzroku, po złożeniu ich z oprawą. Podmiotem odpowiedzialnym za niniejszą reklamę jest JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze. Producentem reklamowanych soczewek korekcyjnych jest JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze.