Badania wzroku - dowiedz się jak poprawnie badać wzrok

Badania

Wiele czynników może wpływać na to jak często powinniśmy badać wzrok.
Zaleca się, aby dzieci były poddawane kompleksowemu badaniu oczu gdy mają 6 miesięcy, 3 lata i 5 lat. Po tym okresie, powinny być badane raz w roku – lub jeśli nie występuje potrzeba korekcji wzroku, raz na dwa lata.
U osób dorosłych, kontrolne badania okulistyczne powinny być wykonywane minimum co 2 lata. Nie należy również bagatelizować niepokojących sygnałów wysyłanych przez nasze oczy. W sytuacji gdy pojawią się jakiekolwiek dolegliwości należy niezwłocznie zgłosić się do okulisty w celu przeprowadzenia badania.

Każde pogorszenie jakości widzenia oznacza konieczność kontroli wzroku u specjalisty. Oto kilka niepokojących oznak pogarszającego się wzroku:

  • rozmazany obraz, trudności z odczytaniem napisów z bliska lub daleka, potykanie się oraz obijanie o krawędzie mebli lub futryn,
  • zaciemniający się obraz lub zwężenie pola widzenia,
  • nagły ból oka lub głowy, zaczerwienienie, podrażnienie,
  • podwójne widzenie lub obrazy „duchy”,
  • słabe widzenie w nocy, aureole wokół świateł lub mniej żywe widzenie kolorów.

Zarówno krótkowzroczność (myopia),  jak i nadwzroczność (dalekowzroczność, hyperopia) są częstymi wadami wzroku,  występującymi wówczas, gdy światło nie skupia się na siatkówce oka.
W przypadku krótkowzroczności daleki obiekt tworzy obraz przed siatkówką, co powoduje wyraźne widzenie obiektów położonych bliżej, a zamazany obraz odległych obiektów. Nie jest to jednak reguła, gdyż przy dużej wadzie, również obiekty znajdujące się blisko mogę być niewyraźne.

Podobnie jak w opisywanej powyżej krótkowzroczności (myopia), w nadwzroczności (hyperopia) światło również nie skupia się na siatkówce oka.
W przypadku nadwzroczności obraz pobliskiego obiektu tworzony jest za siatkówką, co powoduje niewyraźne widzenie przedmiotów znajdujących się w pobliżu, a wyraźne widzenie oddalonych obiektów.

Astygmatyzm może powodować nieostre i niewyraźne widzenie na każdą odległość. Występuje, gdy rogówka (przednia powierzchnia oka) lub soczewka oka mają nieregularny kształt (kształtem przypomina piłkę do rugby).

Nieregularnie ukształtowana rogówka lub soczewka powoduje rozproszenie światła wpadającego do oka, które nie skupia się prawidłowo na siatkówce. W rezultacie widziany obraz staje się rozmyty. Może to prowadzić do dyskomfortu oczu i bólów głowy.
Astygmatyzm często występuje z krótkowzrocznością i nadwzrocznością. Z czasem może się zmniejszyć lub zwiększyć.

Prezbiopia jest efektem naturalnych zmian układu wzrokowego, zachodzących z wiekiem. Rozmazany tekst w gazecie i gorsze widzenie to wynik słabej akomodacji oka, spowodowanej zmianą elastyczności soczewki. Widoczne oznaki prezbiopii pojawiają się około 40 roku życia (ale u jednych mogą pojawić się  w wieku 30 lat, a u innych osób w wieku 50 lat). Choć jest łatwa do skorygowania, mało która osoba dotknięta prezbiopią sięga po pomoc specjalisty. Ten stan rzeczy zmienia kampania CZAS NA WZROK 40+.

Plamka żółta znajduje się na siatkówce, dokładnie naprzeciwko źrenicy. W jej obrębie znajdują się fotoreceptory reagujące na światło. Przede wszystkim są to czopki, które odpowiadają za dokładne widzenie drobnych kształtów, przedmiotów, najwyższą ostrość wzroku oraz widzenie barwne. Plamka żółta odpowiada również za ostrość w centralnym polu widzenia.

Bóle głowy pojawiające się podczas czytania czy oglądania telewizji, mogą wskazywać na konieczność sprawdzenia wzroku i upewnienie się czy szkła okularów zostały odpowiednio dobrane. Jeśli  ból głowy pojawił się po zmianie mocy szkieł, najlepiej udać się do specjalisty.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Soczewki korekcyjne są wyrobem medycznym, przeznaczonym głównie do produkcji okularów korygujących wady wzroku, po złożeniu ich z oprawą. Podmiotem odpowiedzialnym za niniejszą reklamę jest JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze. Producentem reklamowanych soczewek korekcyjnych jest JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze.