BLUVXpert - JZO

Ochrona w materiale soczewki

Technologia soczewek BLUVXpert to technologia bezpośrednio zintegrowana wewnątrz materiału soczewki. Zawiera on specyficzne molekuły, które blokują promieniowanie UV (do 380 nm), a także filtrują światło niebiesko-fioletowe¹. Światło niebiesko-fioletowe¹ wpływa na nasz cykl dobowy i samopoczucie.

Korzyści dla użytkownika:

  • Filtracja światła niebiesko-fioletowego¹ (415-455 nm) emitowanego przez słońce lub sztuczne oświetlenie i urządzenia cyfrowe.

Niebiesko-fioletowe¹ światło może być czynnikiem wpływającym na:

  • Wrażliwość na odblaski,
  • Odczuwanie zmęczenia wzroku,
  • Uszkodzenia zewnętrznej części siatkówki, ryzyko zwyrodnienia plamki żółtej.

 

 

 

 

1.Światło niebiesko-fioletowe występuje pomiędzy 400 nm a 455 nm, według normy ISO TR 20772:2018

 

 

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Soczewki korekcyjne są wyrobem medycznym, przeznaczonym głównie do produkcji okularów korygujących wady wzroku, po złożeniu ich z oprawą. Podmiotem odpowiedzialnym za niniejszą reklamę jest JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze. Producentem reklamowanych soczewek korekcyjnych jest JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze.