Powłoki Antyrefleksyjne (standardowe) - JZO

Ideal Max® UV

Skuteczna ochrona oczu i okularów

 

  • Zwiększona odporność na mikrozarysowania – – innowacyjność powłok zawierających warstwę Max polega na zastosowaniu procesu, podczas którego położona zostaje warstwa mineralna poprawiająca zarówno adhezję między lakierem a powłoką, jak i wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne. Zwiększoną twardość przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności osiągnięto dzięki odpowiedniej modyfikacji nanostruktury wiązką plazmy, co pozwoliło na odpowiednią densyfikację materiału.
  • Przejrzystość soczewek na dłużej – warstwa MAX chroni soczewkę przed przedwczesnym zniszczeniem i zapewnia jej przejrzystość. Dzięki temu, użytkownik może cieszyć się komfortem widzenia przez dłuższy okres czasu.
  • Warstwa Max dostępna – na powłokach antyrefleksyjnych: Aura Max UV, Ideal Max UV, Ideal Max Blue UV,

Dodatkowa ochrona UV

 

Promienie UV są niewidzialną i bezbarwną składową światła emitowanego przez słońce. Część promieni UV jest pochłaniana przez warstwę ozonową atmosfery, jednak znaczna ich ilość przenika dalej, docierając do powierzchni Ziemi. Specjaliści zajmujący się ochroną zdrowia już dawno udowodnili szkodliwy wpływ promieni UV na cały organizm człowieka. Promieniowanie UV może powodować powstawanie wielu schorzeń układu wzrokowego, w tym zaćmę, skrzydlika i zwyrodnienie rogówki.

Dotychczas stosowane soczewki z powłokami antyrefleksyjnymi chroniły wzrok przed promieniowaniem UV zawartym w świetle przechodzącym przez soczewki. Powłoka Ideal Max®UV, dzięki swej innowacyjnej budowie zapewnia ochronę wzroku, skutecznie redukując promienie UV, które padają na wewnętrzną powierzchnię soczewki od tyłu i z boku użytkownika okularów.

Ideal® UV

Wielowarstwowa powłoka antyrefleksyjna z podwójną warstwą utwardzającą, hydrofobową, oleofobową i antyelektrostatyczną, nanoszona na soczewki organiczne.  Barwa odbicia resztkowego zielona.  Powłoka posiada tymczasową warstwę antypoślizgową. Dzięki niej soczewka nie stwarza problemów podczas obróbki do kształtu oprawki. Po obróbce warstwę antypoślizgową należy usunąć.  Powłoka Ideal UV dzięki swej budowie zapewnia pełną ochronę wzroku, skutecznie redukując promienie UV zarówno przechodzące, jak i odbite od wewnętrznej powierzchni soczewki.

Szmaragd UV

Wielowarstwowa powłoka antyrefleksyjna z warstwą utwardzającą oraz warstwą hydrofobową, nanoszona na soczewki organiczne. Barwa odbicia resztkowego zielona. Powłoka Szmaragd UV dzięki swej budowie zapewnia pełną ochronę wzroku, skutecznie redukując promienie UV, zarówno przechodzące, jak i odbite od wewnętrznej powierzchni soczewki.

Agat

Wielowarstwowa powłoka antyrefleksyjna z warstwą utwardzającą oraz warstwą hydrofobową, nanoszona na soczewki organiczne o współczynniku załamania światła n=1.5. Barwa odbicia resztkowego turkusowa.

Irys Plus

Wielowarstwowa powłoka antyrefleksyjna z warstwą hydrofobową, nakładana na soczewki mineralne. Barwa odbicia resztkowego zależna jest od współczynnika załamania światła soczewki i zmienia się od zielonej dla soczewek o n=1.5 do wrzosowozielonej dla soczewek o n=1.9.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Soczewki korekcyjne są wyrobem medycznym, przeznaczonym głównie do produkcji okularów korygujących wady wzroku, po złożeniu ich z oprawą. Podmiotem odpowiedzialnym za niniejszą reklamę jest JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze. Producentem reklamowanych soczewek korekcyjnych jest JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze.