Powłoki antyrefleksyjne - JZO

Powłoki antyrefleksyjne

Zalety powłok antyrefleksyjnych:

  • eliminują niepożądane zjawiska odbicia światła i wynikające z tego tytułu straty sygnału optycznego, przez co do oka dociera prawie 100% światła,
  • dają możliwość uzyskania pożądanej barwy odbicia resztkowego, postrzeganej przez obserwatora z zewnątrz (element estetyczny),
  • minimalizują szumy informacyjne (duszki, mgiełki, itp.), przez co widzimy łatwiej i z mniejszym nakładem pracy mózgu i oczu, również podczas jazdy samochodem i pracy przy komputerze – zapewniają lepszy kontrast widzenia,
  • zapewniają większą przejrzystość soczewek,
  • stanowią dodatkowe zabezpieczenie (izolację) dla soczewek mineralnych o podwyższonym współczynniku załamania światła, np. Izokron 17,
    Izokron 18, Izokron 19, które są bardziej wrażliwe na działanie czynników atmosferycznych niż soczewki Izokron 15,
  • wszystkie powłoki antyrefleksyjne zwiększają odporność na uszkodzenia i pozwalają na łatwe utrzymywanie w czystości soczewek, szczególnie powłoki, które posiadają również warstwę oleofobową, antyelektrostatyczną oraz dodatkową specjalną warstwę utwardzającą.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Soczewki korekcyjne są wyrobem medycznym, przeznaczonym głównie do produkcji okularów korygujących wady wzroku, po złożeniu ich z oprawą. Podmiotem odpowiedzialnym za niniejszą reklamę jest JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze. Producentem reklamowanych soczewek korekcyjnych jest JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze.