Soczewki wysokoindeksowe - JZO

Soczewki wysokoindeksowe

JZO posiada szeroką ofertę soczewek wysokoindeksowych organicznych i mineralnych.

 

Soczewki te dają możliwość korekcji wzroku osobom w każdym wieku, również tym, które jednocześnie potrzebują okularów do dali i bliży. Soczewki o wysokim współczynniku załamania światła są idealne dla osób z dużą wadą wzroku.  Połączenie soczewek wysokoindeksowych z umiejętnie dobraną oprawą pozwala ukryć wadę wzroku w sposób zadowalający nawet najbardziej wymagającego klienta.

Wpływ materiału i konstrukcji na grubość i masę soczewek

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Soczewki korekcyjne są wyrobem medycznym, przeznaczonym głównie do produkcji okularów korygujących wady wzroku, po złożeniu ich z oprawą. Podmiotem odpowiedzialnym za niniejszą reklamę jest JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze. Producentem reklamowanych soczewek korekcyjnych jest JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze.