Eye Link - JZO

EyeLink

EyeLink działa z systemem operacyjnym Windows i może być zainstalowany zdalnie bądź podczas wizyty przedstawiciela regionalnego JZO. Wymagane jest podłączenie do internetu. Chcesz zgłosić chęć instalacji, napisz do nas: zamowienia@jzo.com.pl

  • Zawsze aktualna informacja o dostępnej ofercie soczewek okularowych i uszlachetnień JZO.
    • Soczewki okularowe magazynowe i recepturowe,
    • profilowanie i montaż soczewek okularowych,
    • zdalne profilowanie w module EyeLink Scan.
  • Łatwe i szybkie składanie zamówień na soczewki 24/7.
  • Monitoring statusu realizacji zamówienia.
  • Sprawdzanie i porównywanie grubości, krzywizny (bazy) i ciężaru wszystkich soczewek okrągłych oraz wyciętych do kształtu.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Soczewki korekcyjne są wyrobem medycznym, przeznaczonym głównie do produkcji okularów korygujących wady wzroku, po złożeniu ich z oprawą. Podmiotem odpowiedzialnym za niniejszą reklamę jest JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze. Producentem reklamowanych soczewek korekcyjnych jest JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze.