Co to jest E-SPF®? - JZO

Co to jest E-SPF®?

Dla ułatwienia wyboru odpowiedniej ochrony wzroku przed promieniowaniem UV, stworzono współczynnik ochrony przeciwsłonecznej oczu (E-SPF®). Jest on jest odpowiednikiem współczynnika SPF wykorzystywanego w branży kosmetycznej, w której określa stopień ochrony skóry przed promieniami UV .Współczynnik ochrony przed promieniowaniem słonecznym E-SPF® (Eye – Sun Protection Factor) wskazuje na poziom ochrony wzroku przed promieniowaniem UV, jaki zapewnia soczewka okularowa.

E-SPF® – współczynnik określający całkowity poziom ochrony wzroku przed promieniowaniem UV, jaki zapewniają soczewki okularowe. ESPF® został opracowany przez Essilor International i zatwierdzony przez 3 niezależnych ekspertów.  Wartość współczynnika E-SPF®=25 dla wszystkich soczewek z powłoką z technologią UV, z wyjątkiem soczewek bezbarwnych i barwionych o indeksie 1,5 (E-SPF®=10).
Ocenianym parametrem jest wyłącznie skuteczność soczewek. E-SPF® nie uwzględnia, zależnego od czynników zewnętrznych, padania światła bezpośrednio na oko (w związku z budową anatomiczną twarzy użytkownika, kształtem opraw, pozycją, w jakiej są noszone).

E-SPF25_mini

E-SPF®=25 dla uszlachetnionych powłoką antyrefleksyjną z technologią UV soczewek okularowych Transitions, niezależnie od ich indeksu oraz dla soczewek średnio- i wysokoindeksowych (bezbarwnych i barwionych).

E-SPF10_mini

E-SPF®=10 dla soczewek bezbarwnych i barwionych wykonanych z materiału o indeksie 1,5 uszlachetnionych powłoką antyrefleksyjną z technologią UV.

Wyższy indeks E-SPF soczewka zyskuje dzięki powłokom antyrefleksyjnym z technologią UV.

JZO oferuje różnorodne powłoki antyrefleksyjne spełniające różne potrzeby i oczekiwania.

Comment on this FAQ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Soczewki korekcyjne są wyrobem medycznym, przeznaczonym głównie do produkcji okularów korygujących wady wzroku, po złożeniu ich z oprawą. Podmiotem odpowiedzialnym za niniejszą reklamę jest JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze. Producentem reklamowanych soczewek korekcyjnych jest JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze.