Co to jest widzenie peryferyjne? - JZO

Co to jest widzenie peryferyjne?

Widzenie peryferyjne pozwala na dostrzeganie obiektów, które nie znajdują się bezpośrednio przed nami. Przeciwieństwem widzenia peryferyjnego jest widzenie centralne.
U przeciętnego człowieka obiekt znajdujący się 20 stopni od centralnego pola widzenia, jest o 90% mniej wyraźny.  Istnieją ćwiczenia na zwiększenie zakresu widzenia peryferyjnego.

Comment on this FAQ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Soczewki korekcyjne są wyrobem medycznym, przeznaczonym głównie do produkcji okularów korygujących wady wzroku, po złożeniu ich z oprawą. Podmiotem odpowiedzialnym za niniejszą reklamę jest JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze. Producentem reklamowanych soczewek korekcyjnych jest JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze.