Co to jest akomodacja oka? - JZO

Co to jest akomodacja oka?

Akomodacja to zdolność oka do zmiany ostrości widzenia z obiektów odległych na bliskie (i odwrotnie).

Proces ten polega na zmianie kształtu soczewki. Akomodacja jest regulacją optyki oka tak, aby obiekt był skupiony na siatkówce pomimo tego, że jego odległość od oka jest różna. Dostosowanie to polega na odpowiednim doborze długości ogniskowej układu optycznego oka.

Comment on this FAQ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Soczewki korekcyjne są wyrobem medycznym, przeznaczonym głównie do produkcji okularów korygujących wady wzroku, po złożeniu ich z oprawą. Podmiotem odpowiedzialnym za niniejszą reklamę jest JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze. Producentem reklamowanych soczewek korekcyjnych jest JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze.