Ile osób na świecie nosi okulary? - JZO

Ile osób na świecie nosi okulary?

Około 75 % dorosłej populacji na świecie stosuje jakąś korekcję wzroku.  Około 64% z nich nosi okulary.

Więcej kobiet niż mężczyzn nosi okulary; ponad 50% wszystkich kobiet w porównaniu do 42% wszystkich mężczyzn. Około 85% całej populacji nosi okulary przeciwsłoneczne. Krótkowzroczność diagnozowana jest częściej u młodszych osób, podczas gdy nadwzroczność diagnozowana jest zwykle w późniejszych latach.

Comment on this FAQ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Soczewki korekcyjne są wyrobem medycznym, przeznaczonym głównie do produkcji okularów korygujących wady wzroku, po złożeniu ich z oprawą. Podmiotem odpowiedzialnym za niniejszą reklamę jest JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze. Producentem reklamowanych soczewek korekcyjnych jest JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze.