Światowy Dzień Wzroku 2023 w JZO! - JZO

Światowy Dzień Wzroku 2023 w JZO!

Światowy Dzień Wzroku 2023 w JZO!
12 października na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Wzroku. Dla JZO jest to szczególnie ważne święto i okazja do tego, by wspólnie z globalną fundacją OneSight EssilorLuxottica nieść pomoc w myśl naszej misji:”See more. Be more”.

Nie tylko edukujemy, jak ważny jest zdrowy wzrok i jak o niego dbać, ale również zwiększamy świadomość – w tym roku robimy to poprzez mocne w przekazie portrety uchwycone przez światowej sławy fotografa Steve’a McCurry’ego. Promują one Prawo do Widzenia – tak ważne w życiu dla każdego człowieka. Tego szczególnego dnia przeprowadzaliśmy także profilaktyczne przesiewowe badania wzroku u dzieci w Szkole Podstawowej nr 361 im. Papcia Chmiela w Warszawie. To ważne przedsięwzięcie mogliśmy zrealizować dzięki współpracy z wyjątkowym specjalistą, mgr Dominiką Olkowską, przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optometrii Optycznej (PTOO), członkinią Polskiego Stowarzyszenia Soczewek Kontaktowych (PSSK).

Serdecznie dziękujemy Dominice Olkowskiej za ogromne zaangażowanie i ekspercką wiedzę, które przyczyniły się do sukcesu tych badań – dziesiątki młodych pacjentów skorzystało z okazji i usiadło dziś na fotelu u Specjalisty Ochrony Wzroku, a ponieważ w JZO Dzień Wzroku obchodzimy codziennie, będziemy kontynuować naszą misję – działać na rzecz ochrony wzroku dzieci i zachęcać innych do zostania jej częścią.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Soczewki korekcyjne są wyrobem medycznym, przeznaczonym głównie do produkcji okularów korygujących wady wzroku, po złożeniu ich z oprawą. Podmiotem odpowiedzialnym za niniejszą reklamę jest JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze. Producentem reklamowanych soczewek korekcyjnych jest JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze.